Refraktometre

Refraktometre značky Atago; Abbeho refraktometer, digitálné vreckové - série PAL a ručné - série MASTER. Optické prístroje na meranie indexu lomu svetla látok v kvapalnom až pevnom skupenstve. Merajú Brix (%) a refrakčný index. Série Brix sa používajú na meranie cukornatosti vodných roztokov, cukrov v pivnej mladine, ovocnom kvase, ovocí, zelenine, šťavách, destilátoch, na meranie koncentrácie olejov a kvality reznej emulzie a zisťovanie zrelosti úrody v teréne. Séria refrakčný index meria index lomu rastlinných olejov a ropných škvŕn na vode. Merajú a pripravujú slané roztoky, merajú slanosť morskej vody v bazénoch a akváriách, hustotu vodného roztoku chloridu sodného a promile obsahu chloridu sodného vo vode – salinitu. V destilátoch merajú objemové % alkoholu, v mlieku a mede merajú obsah vody, a digitálne merajú prevádzkové kvapaliny automobilu (chladiace kvapaliny, ostrekovače, elektrolyt).

Abbeho refraktometre
array(22) { ["id_category"]=> string(3) "104" ["id_parent"]=> string(2) "26" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "4" ["nleft"]=> string(2) "25" ["nright"]=> string(2) "26" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:38" ["date_upd"]=> string(19) "2019-09-30 10:26:06" ["position"]=> string(1) "0" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(20) "Abbeho refraktometre" ["description"]=> string(225) "

ATAGO Abbeho refraktometre sú vysoko spoľahlivé presné refraktometre merajúce Index lomu a %Brix. Umožňujú meranie kvapalných a pevných vzoriek (ako sú napríklad sklenené vzorky, plasty, filmy a ďalšie).

" ["link_rewrite"]=> string(20) "abbeho_refraktometre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(104) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(80) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/104-small_default/abbeho_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(83) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/104-category_default/abbeho_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(81) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/104-medium_default/abbeho_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(80) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/104-small_default/abbeho_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(83) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/104-category_default/abbeho_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(81) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/104-medium_default/abbeho_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(104) } ["url"]=> string(56) "https://www.laboratornepristroje.sk/abbeho_refraktometre" }
Digitálne laboratórne refraktometre
array(22) { ["id_category"]=> string(3) "105" ["id_parent"]=> string(2) "26" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "4" ["nleft"]=> string(2) "27" ["nright"]=> string(2) "28" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:40" ["date_upd"]=> string(19) "2020-05-04 10:53:43" ["position"]=> string(1) "1" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(37) "Digitálne laboratórne refraktometre" ["description"]=> string(238) "

Digitálne refraktometre ATAGO poskytujú spoľahlivé a veľmi presné merania. Sú navrhnuté tak, že jednoduchá metóda umožní  obsluhe rýchle a pohodlné odčítanie nameranej hodnoty na digitálnom displeji.

" ["link_rewrite"]=> string(23) "digitalne_refraktometre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(105) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(83) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/105-small_default/digitalne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(86) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/105-category_default/digitalne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(84) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/105-medium_default/digitalne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(83) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/105-small_default/digitalne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(86) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/105-category_default/digitalne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(84) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/105-medium_default/digitalne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(105) } ["url"]=> string(59) "https://www.laboratornepristroje.sk/digitalne_refraktometre" }
Ručné refraktometre
array(22) { ["id_category"]=> string(3) "106" ["id_parent"]=> string(2) "26" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "4" ["nleft"]=> string(2) "29" ["nright"]=> string(2) "30" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:40" ["date_upd"]=> string(19) "2020-09-28 23:08:13" ["position"]=> string(1) "2" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(21) "Ručné refraktometre" ["description"]=> string(966) "

Nová séria ručných refraktometrov MASTER firmy Atago Tento nový typ ručného refraktometra MASTER sa vyznačuje takými kvalitami, ako je ľahké odčítanie hodnoty, príjemné držanie, plynulý odber vzoriek, jednoduché odstránenie vzorky z okraja, zlepšenie hygienického aspektu tým, že používa nový typ priľnavosti a dobre vyváženú štruktúru. Dôraz je kladený aj na jeho dizajn, dobre ilustrovaný efektívnym telom a silným záberom s bohatou textúrou. Trieda ochrany radu MASTER-α, série H je IP65. Konštrukcia refraktometra umožňuje  obsluhe vzorku ľahko odstrániť.

Ručný refraktometer MASTER  je ako prvý vybavený automatickou kompenzáciou teploty a odolnosťou voči vode (IP65) súčasne.

MASTER-α je vyrobený z kovu a MASTER-Pα je plastový. Špecifikácie sú úplne rovnaké. Pre meranie slaných a kyslých vzoriek je vhodný plastový refraktometer MASTER-Pα.

" ["link_rewrite"]=> string(19) "rucne_refraktometre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(106) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/106-small_default/rucne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(82) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/106-category_default/rucne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(80) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/106-medium_default/rucne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/106-small_default/rucne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(82) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/106-category_default/rucne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(80) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/106-medium_default/rucne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(106) } ["url"]=> string(55) "https://www.laboratornepristroje.sk/rucne_refraktometre" }
Digitálne ručné refraktometre
array(22) { ["id_category"]=> string(3) "107" ["id_parent"]=> string(2) "26" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "4" ["nleft"]=> string(2) "31" ["nright"]=> string(2) "32" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:40" ["date_upd"]=> string(19) "2021-05-24 11:04:44" ["position"]=> string(1) "3" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(32) "Digitálne ručné refraktometre" ["description"]=> string(51) "

Digitalné ručné refraktometre firmy Atago

" ["link_rewrite"]=> string(29) "digitalne_rucne_refraktometre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(107) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(89) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/107-small_default/digitalne_rucne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(92) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/107-category_default/digitalne_rucne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(90) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/107-medium_default/digitalne_rucne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(89) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/107-small_default/digitalne_rucne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(92) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/107-category_default/digitalne_rucne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(90) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/107-medium_default/digitalne_rucne_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(107) } ["url"]=> string(65) "https://www.laboratornepristroje.sk/digitalne_rucne_refraktometre" }
On-Line refraktometre
array(22) { ["id_category"]=> string(3) "108" ["id_parent"]=> string(2) "26" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "4" ["nleft"]=> string(2) "33" ["nright"]=> string(2) "34" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:40" ["date_upd"]=> string(19) "2021-08-24 10:54:17" ["position"]=> string(1) "4" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(21) "On-Line refraktometre" ["description"]=> string(353) "

On-line refraktometre môžu byť začlenené do potrubia výrobných závodov, zmiešavačov tekutín a umývacích prístrojov na kontinuálne meranie koncentrácie rôznych kvapalín. Sú vhodné na použitie pri kontrole miešania, koncentrácie, fermentácie a kontroly koncentrácie detergentov na báze vody alebo alkalických látok atď.

" ["link_rewrite"]=> string(21) "on_line_refraktometre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(108) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(81) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/108-small_default/on_line_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(84) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/108-category_default/on_line_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(82) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/108-medium_default/on_line_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(81) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/108-small_default/on_line_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(84) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/108-category_default/on_line_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(82) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/108-medium_default/on_line_refraktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(108) } ["url"]=> string(57) "https://www.laboratornepristroje.sk/on_line_refraktometre" }
NAR Abbeho séria
Skladom u dodávateľa
Abbeho refraktometre

NAR Abbeho séria

Ref.: 28-12110
 • 1.30000 - 1.87000 nD
 • |
 • 0.00 - 95.00 %Brix
 • |
 • 0.0002 nD
 • |
 • 0.01%Brix
 • |
 • ±0.1%Brix
 • |
 • áno/5 až 70°C
 • |
 • 5 až 60°C
 • |
 • 220V/50 Hz
 • |
 • 13 x 29 x 31 cm / 6.0
 • |
3,478.0
4 173,60 € s DPH
Detail

RX α séria
Skladom u dodávateľa
Digitálne laboratórne refraktometre

RX α séria

Ref.: 3266
 • 1.32500 - 1.70000 nD
 • |
 • 0.000 - 100.000 %Brix
 • |
 • 0.000001 nD
 • |
 • 0.001%Brix
 • |
 • ±0.005%Brix
 • |
 • áno/5 až 70°C
 • |
 • 5 až 60°C
 • |
 • IP65 (možné umývať)
 • |
 • 220V/50 Hz
 • |
 • 37 x 26 x 14 cm / 6.4
 • |
11,999.0
14 398,80 € s DPH
Najpredávanejšie laboratórne digitálne refraktometre od firmy ATAGO, ktorá má viac ako 70-ročnú históriu vo výrobe vysokokvalitných optických prístrojov.
Detail

Digitálne laboratórne refraktometre

RX i séria

Ref.: 3275
 • 1.29980 -1.71500 nD
 • |
 • 0.000 - 100.000 %Brix
 • |
 • 0.00001 nD
 • |
 • 0.001%Brix
 • |
 • ±0.005%Brix
 • |
 • áno/5 až 70°C
 • |
 • 5 až 60°C
 • |
 • IP65 (možné umývať)
 • |
 • 220V/50 Hz
 • |
 • 37 x 26 x 14 cm / 6.4
 • |
11,999.0
14 398,80 € s DPH
Séria RX-i patrí k najpresnejším refraktometrom na svete. Všetky refraktometre majú intuitívnu dotykovú obrazovku s veľmi jednoduchou obsluhou. Séria RX-i má nové funkcie, ako je USB flash disk a...
Detail

RX-5000
Skladom u dodávateľa
Digitálne laboratórne refraktometre

RX-5000

Ref.: 3281
 • 1.32700 - 1.58000 nD
 • |
 • 0.00001nD
 • |
 • ±0.00004 nD
 • |
 • 0.000-100.000%Brix
 • |
 • 0.010%Brix
 • |
 • ±0.03%Brix
 • |
 • ±0.00002/±0.010%
 • |
 • 5.00 až 60.00°C
 • |
 • 37x26x14cm/6.4 kg
 • |
 • 110-240 V/50 Hz
 • |
 • 2 roky
 • |
Robustný, presný a ľahko ovládateľný prístroj umožňuje meranie indexu lomu (nD) a Brix (%), 30 programovatelných stupníc.
Vyžiadať cenu Detail

DD – 7
Skladom u dodávateľa
Digitálne laboratórne refraktometre

DD – 7

Ref.: 3930
 • 0.000 – 2.000 %Brix
 • |
 • 0.001 %Brix
 • |
 • ±0.05 %Brix
 • |
 • +5°C až 40°C
 • |
 • 10 až 30°C
 • |
 • RS-232/DC 4 až 20 mA
 • |
 • AC 110 - 240V/50 Hz
 • |
 • 36 x 35 x 14 cm / 5.8 kg
 • |
Digitálny Diferenciálny Refraktometer pre monitoring nízkych koncentácií v jednotkách %Brix, nD
Vyžiadať cenu Detail

Produkt pridaný na porovnanie