Analytické prístroje

Analytické prístroje na analýzu vzoriek v chemických laboratóriach, v priemysle, potravinárstve, farmácii, zdravotníctve, v poľnohospodárstve. Spektrofotometre (spektrometer). Spektrometre merajú chemické zloženie látky, spektroskopickú analýzu (absorbcia, transmitancia a koncentrácia látky). Optické prístroje (refraktometre) na meranie index lomu, Brix (%), obsah vody, cukornatosť, objemové percentá alkoholu, slanosť roztokov a bod tuhnutia chladiacich kvapalín. Polarimetre na meranie optickej otáčavosti, váhy (hmotnosť telies), viskozimetre na meranie vnútorného trenia kvapaliny (viskozita), vodná aktivita, pH a vodivosť, kalorimeter (zmena energie a tepelná kapacita), stanovenie biologickej spotreby kyslíka (BSK) a dusíka (Kjeldahlova metóda).

Spektrofotometre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "27" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(1) "4" ["nright"]=> string(2) "21" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:22" ["date_upd"]=> string(19) "2021-07-19 10:04:51" ["position"]=> string(1) "0" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(16) "Spektrofotometre" ["description"]=> string(0) "" ["link_rewrite"]=> string(16) "spektrofotometre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(27) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/27-small_default/spektrofotometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/27-category_default/spektrofotometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/27-medium_default/spektrofotometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/27-small_default/spektrofotometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/27-category_default/spektrofotometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/27-medium_default/spektrofotometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(27) } ["url"]=> string(52) "https://www.laboratornepristroje.sk/spektrofotometre" }
Polarimetre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "25" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "22" ["nright"]=> string(2) "23" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:21" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-09 08:38:35" ["position"]=> string(1) "1" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(11) "Polarimetre" ["description"]=> string(443) "

Polarimetria je vysoko efektívna technika pre analýzu opticky aktívnej kvapaliny, ako sú roztoky cukru, kyseliny mliečnej a kyseliny vínnej. Meranie uhlu natočenia lineárneho polarizovaného svetla pri prechode opticky aktívnej látky, je súčasťou štandardného repertoáru chemických, biochemických a farmaceutických laboratórií. Poskytuje cenné informácie o chemickej štruktúre, chiralite a koncentrácii vzorky.

" ["link_rewrite"]=> string(11) "polarimetre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(25) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/25-small_default/polarimetre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/25-category_default/polarimetre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/25-medium_default/polarimetre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/25-small_default/polarimetre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/25-category_default/polarimetre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/25-medium_default/polarimetre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(25) } ["url"]=> string(47) "https://www.laboratornepristroje.sk/polarimetre" }
Refraktometre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "26" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "24" ["nright"]=> string(2) "35" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:21" ["date_upd"]=> string(19) "2024-02-07 15:56:21" ["position"]=> string(1) "2" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(13) "Refraktometre" ["description"]=> string(973) "

Refraktometre značky Atago; Abbeho refraktometer, digitálné vreckové - série PAL a ručné - série MASTER. Optické prístroje na meranie indexu lomu svetla látok v kvapalnom až pevnom skupenstve. Merajú Brix (%) a refrakčný index. Série Brix sa používajú na meranie cukornatosti vodných roztokov, cukrov v pivnej mladine, ovocnom kvase, ovocí, zelenine, šťavách, destilátoch, na meranie koncentrácie olejov a kvality reznej emulzie a zisťovanie zrelosti úrody v teréne. Séria refrakčný index meria index lomu rastlinných olejov a ropných škvŕn na vode. Merajú a pripravujú slané roztoky, merajú slanosť morskej vody v bazénoch a akváriách, hustotu vodného roztoku chloridu sodného a promile obsahu chloridu sodného vo vode – salinitu. V destilátoch merajú objemové % alkoholu, v mlieku a mede merajú obsah vody, a digitálne merajú prevádzkové kvapaliny automobilu (chladiace kvapaliny, ostrekovače, elektrolyt).

" ["link_rewrite"]=> string(13) "refraktometre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(26) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/26-small_default/refraktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/26-category_default/refraktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/26-medium_default/refraktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/26-small_default/refraktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/26-category_default/refraktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/26-medium_default/refraktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(26) } ["url"]=> string(49) "https://www.laboratornepristroje.sk/refraktometre" }
Kalorimetre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "20" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "36" ["nright"]=> string(2) "41" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:19" ["date_upd"]=> string(19) "2023-05-29 14:57:42" ["position"]=> string(1) "3" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(11) "Kalorimetre" ["description"]=> string(405) "

Spoločnosť IKA je svetovým lídrom vo výrobe kalorimetrov. IKA kalorimetre sú určené na stanovenie hodnôt výhrevnosti a spalného tepla kvapalných a tuhých vzoriek. Kalorimetre sú vhodné do priemyselných, vedecko - výskumných a školských laboratórií. Portfólio IKA kalorimetrov tvoria kalorimetre C 1, C 200, C 600, C 7000 s rôznym vybavením a príslušenstvom.

" ["link_rewrite"]=> string(11) "kalorimetre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(20) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/20-small_default/kalorimetre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/20-category_default/kalorimetre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/20-medium_default/kalorimetre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/20-small_default/kalorimetre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/20-category_default/kalorimetre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/20-medium_default/kalorimetre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(20) } ["url"]=> string(47) "https://www.laboratornepristroje.sk/kalorimetre" }
pH metre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "24" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "42" ["nright"]=> string(2) "55" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:21" ["date_upd"]=> string(19) "2023-06-19 12:47:06" ["position"]=> string(1) "4" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(8) "pH metre" ["description"]=> string(90) "

Laboratórne, prenosné a kombinované pH metre na stanovenie hodnoty pH vo vzorke.

" ["link_rewrite"]=> string(8) "ph-metre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(24) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(67) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/24-small_default/ph-metre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/24-category_default/ph-metre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/24-medium_default/ph-metre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(67) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/24-small_default/ph-metre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/24-category_default/ph-metre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/24-medium_default/ph-metre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(24) } ["url"]=> string(44) "https://www.laboratornepristroje.sk/ph-metre" }
Oxi metre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "23" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "56" ["nright"]=> string(2) "67" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:20" ["date_upd"]=> string(19) "2023-06-19 12:46:58" ["position"]=> string(1) "5" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(9) "Oxi metre" ["description"]=> string(703) "

Každá kvapalina prijme toľko kyslíka, až nastane rovnováha medzi parciálnym tlakom kyslíka v kvapaline a tlakom vzduchu, resp. plynnou fázou, ktorá je s kvapalinou v kontakte. Aktuálnu koncentráciu kyslíka ovplyvňuje aj teplota, tlak vzduchu, spotreba kyslíka spôsobená mikrobiologickým rozkladom, alebo produkcia kyslíka spôsobená napr. riasami.

Koncentrácia kyslíka je ukazovateľ kvality povrchových vôd, rozkladných procesov pri čistení odpadových vôd, trvanlivosti nápojov. Ovplyvňuje tiež korózne procesy v potrubiach.

Na stanovenie koncentrácie kyslíka v kvapalinách slúžia laboratórne, prenosné a kombinované Oxi metre.

" ["link_rewrite"]=> string(9) "oxi-metre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(23) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/23-small_default/oxi-metre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/23-category_default/oxi-metre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(69) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/23-medium_default/oxi-metre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/23-small_default/oxi-metre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/23-category_default/oxi-metre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(69) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/23-medium_default/oxi-metre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(23) } ["url"]=> string(45) "https://www.laboratornepristroje.sk/oxi-metre" }
Konduktometre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "21" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "68" ["nright"]=> string(2) "79" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:20" ["date_upd"]=> string(19) "2023-06-19 12:46:56" ["position"]=> string(1) "6" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(13) "Konduktometre" ["description"]=> string(253) "

Konduktometre sú určené na meranie vodivosti kvapalných vzoriek. Slúžia na kontrolu výsledkov chemického rozboru, na priebežnú kontrolu odpadových vôd, na automatickú kontrolu procesu odstraňovania vápnika a horčíka z vody a pod.

" ["link_rewrite"]=> string(13) "konduktometre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(21) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/21-small_default/konduktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/21-category_default/konduktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/21-medium_default/konduktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/21-small_default/konduktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/21-category_default/konduktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/21-medium_default/konduktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(21) } ["url"]=> string(49) "https://www.laboratornepristroje.sk/konduktometre" }
Viskozimetre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "30" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "80" ["nright"]=> string(2) "81" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:22" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-09 08:38:35" ["position"]=> string(1) "7" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(12) "Viskozimetre" ["description"]=> string(67) "

Viskozimetre na meranie dynamickej a kinematickej viskozity.

" ["link_rewrite"]=> string(12) "viskozimetre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(30) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/30-small_default/viskozimetre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/30-category_default/viskozimetre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/30-medium_default/viskozimetre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/30-small_default/viskozimetre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/30-category_default/viskozimetre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/30-medium_default/viskozimetre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(30) } ["url"]=> string(48) "https://www.laboratornepristroje.sk/viskozimetre" }
Vodná aktivita
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "31" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "82" ["nright"]=> string(2) "83" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:22" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-09 08:38:35" ["position"]=> string(1) "8" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(15) "Vodná aktivita" ["description"]=> string(88) "

Laboratórne a prenosné prístroje na rýchle a presné stanovenie aktivity vody

" ["link_rewrite"]=> string(14) "vodna-aktivita" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(31) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/31-small_default/vodna-aktivita.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/31-category_default/vodna-aktivita.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/31-medium_default/vodna-aktivita.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/31-small_default/vodna-aktivita.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/31-category_default/vodna-aktivita.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/31-medium_default/vodna-aktivita.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(31) } ["url"]=> string(50) "https://www.laboratornepristroje.sk/vodna-aktivita" }
Dusíkaté látky - Kjeldahl
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "18" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "84" ["nright"]=> string(2) "85" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:19" ["date_upd"]=> string(19) "2022-11-22 09:18:42" ["position"]=> string(1) "9" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(28) "Dusíkaté látky - Kjeldahl" ["description"]=> string(92) "

Zariadenia a príslušenstvo na stanovenie dusíkatých látok Kjeldahlovou metódou.

" ["link_rewrite"]=> string(23) "dusikate-latky-kjeldahl" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(20) "analyticke-pristroje" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(18) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(82) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/18-small_default/dusikate-latky-kjeldahl.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(85) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/18-category_default/dusikate-latky-kjeldahl.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(83) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/18-medium_default/dusikate-latky-kjeldahl.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(82) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/18-small_default/dusikate-latky-kjeldahl.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(85) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/18-category_default/dusikate-latky-kjeldahl.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(83) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/18-medium_default/dusikate-latky-kjeldahl.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(18) } ["url"]=> string(80) "https://www.laboratornepristroje.sk/analyticke-pristroje/dusikate-latky-kjeldahl" }
Extrakcia tukov
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "19" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "86" ["nright"]=> string(2) "87" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:19" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-09 08:38:35" ["position"]=> string(2) "10" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(15) "Extrakcia tukov" ["description"]=> string(95) "

Stanovenie tukov extrakciou. K dispozícii sú 2 - miestne alebo 6 - miestne prístroje.

" ["link_rewrite"]=> string(15) "extrakcia-tukov" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(19) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/19-small_default/extrakcia-tukov.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/19-category_default/extrakcia-tukov.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/19-medium_default/extrakcia-tukov.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/19-small_default/extrakcia-tukov.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/19-category_default/extrakcia-tukov.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/19-medium_default/extrakcia-tukov.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(19) } ["url"]=> string(51) "https://www.laboratornepristroje.sk/extrakcia-tukov" }
Stanovenie vláknina
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "28" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "88" ["nright"]=> string(2) "89" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:22" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-09 08:38:36" ["position"]=> string(2) "11" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(20) "Stanovenie vláknina" ["description"]=> string(81) "

Stanovenie vlákniny 4 miestnym, 6 miestnym, alebo 24 miestnym extraktorom

" ["link_rewrite"]=> string(19) "stanovenie-vlaknina" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(28) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/28-small_default/stanovenie-vlaknina.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(81) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/28-category_default/stanovenie-vlaknina.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/28-medium_default/stanovenie-vlaknina.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/28-small_default/stanovenie-vlaknina.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(81) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/28-category_default/stanovenie-vlaknina.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/28-medium_default/stanovenie-vlaknina.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(28) } ["url"]=> string(55) "https://www.laboratornepristroje.sk/stanovenie-vlaknina" }
Váhy
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "29" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "90" ["nright"]=> string(2) "91" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:22" ["date_upd"]=> string(19) "2022-11-22 09:18:42" ["position"]=> string(2) "12" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(5) "Váhy" ["description"]=> string(99) "

Váhy analytické, váhy presné značiek Ohaus, Radwag, Kern, Sartorius, Mettler Toledo ...

" ["link_rewrite"]=> string(17) "vahy-analyticke-1" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(29) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/29-small_default/vahy-analyticke-1.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/29-category_default/vahy-analyticke-1.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/29-medium_default/vahy-analyticke-1.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/29-small_default/vahy-analyticke-1.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/29-category_default/vahy-analyticke-1.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/29-medium_default/vahy-analyticke-1.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(29) } ["url"]=> string(53) "https://www.laboratornepristroje.sk/vahy-analyticke-1" }
Mikroskopy
array(22) { ["id_category"]=> string(3) "249" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "92" ["nright"]=> string(2) "93" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-11-01 22:03:58" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-09 08:38:36" ["position"]=> string(2) "13" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(10) "Mikroskopy" ["description"]=> string(0) "" ["link_rewrite"]=> string(10) "mikroskopy" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(249) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/249-small_default/mikroskopy.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/249-category_default/mikroskopy.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/249-medium_default/mikroskopy.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/249-small_default/mikroskopy.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/249-category_default/mikroskopy.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/249-medium_default/mikroskopy.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(249) } ["url"]=> string(46) "https://www.laboratornepristroje.sk/mikroskopy" }
Analyzátory bodu vzplanutia
array(22) { ["id_category"]=> string(3) "354" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "94" ["nright"]=> string(2) "95" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2023-11-23 09:46:47" ["date_upd"]=> string(19) "2023-11-23 09:46:47" ["position"]=> string(2) "14" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(28) "Analyzátory bodu vzplanutia" ["description"]=> string(0) "" ["link_rewrite"]=> string(27) "analyzatory-bodu-vzplanutia" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> string(10) "sk-default" ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> NULL ["url"]=> string(63) "https://www.laboratornepristroje.sk/analyzatory-bodu-vzplanutia" }
ANKOM XT10 Extractor
Skladom u dodávateľa
Extrakcia tukov

ANKOM XT10 Extractor

Ref.: XT10-00
 • 6 miest
 • |
 • 4 miesta
 • |
 • stanovenie vlákniny
 • |
 • 0.5 - 1.0 g
 • |
 • 15 vzoriek
 • |
 • 0.5-3g
 • |
 • do 24 vzoriek naraz
 • |
 • 1-100%
 • |
 • 100 vzoriek
 • |
 • 144 vzoriek/deň
 • |
 • 0% ... 100%
 • |
 • 100°C
 • |
 • 240 V/50HZ
 • |
Nová technológia firmy ANKOM na stanovenia tukov tzv. sáčkovou metódou (FBT - Filter Bag Technology) poskytuje alternatívu k tradičnej metóde Soxtec extrakcie.
Vyžiadať cenu Detail

AquaLab Pawkit
Skladom u dodávateľa
Vodná aktivita

AquaLab Pawkit

Ref.: 40515
 • 0.0 až 1.000 aw
 • |
 • ±0.01 aw
 • |
 • ±0.02 aw
 • |
 • menej ako 5 minút
 • |
 • Dielektrický senzor vlhkosti
 • |
 • -----
 • |
 • Nie
 • |
 • 247 x 152 x 50 mm 9--Hmotnosť
 • |
 • 2x3V lithium-iontová batéria CR1632
 • |
 • 1 rok
 • |
Pawkit - prenosný prístroj na meranie vodnej aktivity. Ľahký, kompaktný s presnosťou ±0.02 aw a meraním do 5 minút. Senzor s nízkymi nárokmi na údržbu Ľahko čitateľný displej zobrazuje teplotu...
Vyžiadať cenu Detail

NAR Abbeho séria
Skladom u dodávateľa
Abbeho refraktometre

NAR Abbeho séria

Ref.: 28-12110
 • 1.30000 - 1.87000 nD
 • |
 • 0.00 - 95.00 %Brix
 • |
 • 0.0002 nD
 • |
 • 0.01%Brix
 • |
 • ±0.1%Brix
 • |
 • áno/5 až 70°C
 • |
 • 5 až 60°C
 • |
 • 220V/50 Hz
 • |
 • 13 x 29 x 31 cm / 6.0
 • |
3 478,00 €
4 173,60 € s DPH
Detail

RX α séria
Skladom u dodávateľa
Digitálne laboratórne refraktometre

RX α séria

Ref.: 3266
 • 1.32500 - 1.70000 nD
 • |
 • 0.000 - 100.000 %Brix
 • |
 • 0.000001 nD
 • |
 • 0.001%Brix
 • |
 • ±0.005%Brix
 • |
 • áno/5 až 70°C
 • |
 • 5 až 60°C
 • |
 • IP65 (možné umývať)
 • |
 • 220V/50 Hz
 • |
 • 37 x 26 x 14 cm / 6.4
 • |
11 999,00 €
14 398,80 € s DPH
Najpredávanejšie laboratórne digitálne refraktometre od firmy ATAGO, ktorá má viac ako 70-ročnú históriu vo výrobe vysokokvalitných optických prístrojov.
Detail

PFP7 Flame photometer
Skladom u dodávateľa
Plameňové fotometre

PFP7 Flame photometer

Ref.: 500701
 • 0 – 199.9ppm
 • |
 • 0.2 ppm
 • |
 • 0.25 ppm
 • |
 • 15 ppm
 • |
 • 30 ppm
 • |
 • lepšia ako 1% / 10 ppm Na
 • |
 • lepšia ako 2% / 3 ppm Na/K a 5 ppm Li
 • |
 • lepšia ako 2% pri kontinuálnom nasávaní 10 ppmvzorky
 • |
 • 220 V/ 50 Hz
 • |
 • 6 lit./min. / tlak 14 psi
 • |
 • 420x360x300 mm / 8 kg
 • |
5 670,00 €
6 804,00 € s DPH
Detail

Digitálne ručné refraktometre

PAL-1

Ref.: 3810
 • 0.0 - 53.0
 • |
 • 0.1%
 • |
 • ±0.2 %
 • |
 • 3 sekundy
 • |
 • áno
 • |
 • 0.3 ml
 • |
 • 2xAAA
 • |
 • 5.5x10.9x3.1 cm
 • |
259,00 €
310,80 € s DPH
Digilátlny ručný refraktometer ideálny na meranie vzoriek: ovocný džús, limonáda, polievka, kečup, paradajková omáčka.
Detail

IKA Kalorimeter C 200
Skladom u dodávateľa
Kalorimetre

IKA Kalorimeter C 200

Ref.: 8802500
 • Izoperibolický / dynamický
 • |
 • Izoperibol mod 17 min
 • |
 • 40 000 J
 • |
 • 25 °C
 • |
 • 0.0001 K
 • |
 • tečúca voda
 • |
 • 40 bar
 • |
 • ručne
 • |
 • 0.1 % RSD
 • |
 • RS 232/Centronix
 • |
 • 230 V
 • |
 • RS 232/Centronix
 • |
 • 400 x 400 x 400 mm
 • |
Poloautomatický kalorimeter vhodný na vzdelávacie účely, prípadne malé prevádzky.
Vyžiadať cenu Detail

On-Line refraktometre

PRM - 100α

Ref.: 3574
 • 1.32000 - 1.55700 nD
 • |
 • 0.01/0.1% Brix voliteľne 0.0001 / 0.00001 nD voliteľne
 • |
 • ±0.05 % Brix ±0.00010 nD
 • |
 • 10 - 40 °C
 • |
 • 5°C do 130 °C
 • |
 • hranol-zafír
 • |
 • meracia časť 10.8 x 26.6 x 10.8 cm riadiaca jednotka 19.2 x 10 x 24 cm
 • |
 • 3.3 kg
 • |
Oddelená meracia sonda a riadiaca jednotka
Vyžiadať cenu Detail

HI 98129 Combo
Skladom u dodávateľa
Vreckové pH-metre

HI 98129 Combo

Ref.: HI 98129
 • pH: od 0.00 do 14.00 pH jednotiek vodivosť: od 0 až 20.00 mS/cm; 0 až 3999 µS/cm
 • |
 • pH: ±0.01 pH / ±0.05 pH Presnosť EC :±2 F.S.
 • |
 • nie
 • |
 • automatická, 1 / 2 bodová
 • |
HI 98129 pH/Conductivity/TDS Tester LR EC measurement
Vyžiadať cenu Detail

pH 3110
Skladom u dodávateľa
Prenosné pH-metre

pH 3110

Ref.: 2AA110
 • -2.000 do +19.999 pH jednotiek
 • |
 • ±0.005 pH
 • |
 • áno
 • |
 • 1 až 3 bodová
 • |
pH 3110 je správny výber, ak hľadáte jednoduchý, robustný a vodeodolný prístroj na prenosné merania.
Vyžiadať cenu Detail

inoLab® pH 7110
Skladom u dodávateľa
Laboratórne pH-metre

inoLab® pH 7110

Ref.: 1AA110
 • -2.000 do +20.0 pH jednotiek
 • |
 • ±0.005 pH
 • |
 • áno
 • |
 • 1 / 2 alebo 3 bodová
 • |
Laboratórny merač pH, inoLab® pH 7110 je ideálny pre rutinné merania v laboratóriu, kde automatická dokumentácia nie je prioritou. S hladkým, ľahko čistiteľným povrchom.
Vyžiadať cenu Detail

K25-325
Skladom u dodávateľa
Vodivostné elektródy

K25-325

Ref.: 225-325
 • epoxyd
 • |
 • 0 ... 1S
 • |
 • do 100 °C
 • |
 • 0.55
 • |
 • áno
 • |
 • 120 mm
 • |
 • 1 m
 • |
 • univerzálne aplikácie
 • |
 • Sentek
 • |
245,00 €
294,00 € s DPH
Vodivostná meracia sonda so vstavaným teplotným snímačom
Detail

P14-S7
Skladom u dodávateľa
pH elektródy

P14-S7

Ref.: 114-77
 • plastová
 • |
 • do 14 pH
 • |
 • do 80 °C
 • |
 • bez teplotného snímača
 • |
 • gélový
 • |
 • konektorová hlava S7
 • |
 • 120 mm
 • |
 • bez kábla
 • |
 • všeobecné
 • |
 • Sentek
 • |
78,00 €
93,60 € s DPH
Umelohmotná pH kombinovaná elektróda s gelovým elektrolytom, konektorová hlava S7, bez kábla.
Detail

CellOx® 325
Skladom u dodávateľa
Kyslíkové sondy

CellOx® 325

Ref.: 201533
 • galvanická
 • |
 • 0...50 mg/l O2 koncentrácie/ 0...600% O2 saturácia/ 0...1250 mbar O2 parc.tlak
 • |
 • do 50°C
 • |
 • kalibrácia na vzduchu v kalibračnej nádobke
 • |
 • integrovaný
 • |
 • kontrola netesnosti membrány
 • |
 • 1.5 m
 • |
 • áno
 • |
 • WTW
 • |
1 020,00 €
1 224,00 € s DPH
Galvanická kyslíková sonda s OxiCal®-SL kalibračnou nádobkou, kábel 1,5 m, vodotesný konektor (IP 66) vrátane údržbovej súpravy ZBK 325.
Detail

SP830+ Vis spektrofotometer
Skladom u dodávateľa
Vis Spektrofotometre

SP830+ Vis spektrofotometer

Ref.: SP830
 • 320 - 1100 nm
 • |
 • 5 nm
 • |
 • jednolúčový
 • |
 • 1200 vr./mm
 • |
 • ± 1 nm
 • |
 • ± 0.35 nm
 • |
 • -0.300 ~3.500Abs
 • |
 • 1.0% / 0.003A
 • |
 • menej ako 0.1% T
 • |
 • Silicon photodiode
 • |
 • Halogénová lampa
 • |
 • A/%T/ C
 • |
 • 10 mm pravouhlé kyvety/ 10~13 mm skúmavky/16 mm skúmavky/50 mm pravouhlé kyvety/1" skúmavky
 • |
 • Paralerný port
 • |
 • 400(š) x 300(h) x 145(v) mm
 • |
 • 7.5 kg
 • |
1 500,00 €
1 800,00 € s DPH
jednoduchý jednolúčový Vis spektrofotometer,
Detail

Extrakcia tukov

Det-gras 6N

Ref.: 4002842
 • 100-270°C
 • |
 • 2 miesta
 • |
 • 6 miest
 • |
 • 30 programov
 • |
 • do 50 min.
 • |
 • 100 ml/250 ml/400 ml
 • |
 • áno
 • |
 • celulózové/sklenené
 • |
 • LCD
 • |
 • áno
 • |
6-miestny extrakčný prístroj na stanovenie tukov v potravinách, obilninách a v ďalších materiáloch.
Vyžiadať cenu Detail

Dosi-Fiber 4
Skladom u dodávateľa
Stanovenie Vlákniny

Dosi-Fiber 4

Ref.: 4000599
 • 6 miest
 • |
 • stanovenie vlákniny
 • |
 • 0.5 - 1.0 g
 • |
 • 4 miesta
 • |
 • do 24 vzoriek naraz
 • |
 • 15 vzoriek
 • |
 • 0.5-3g
 • |
 • 1-100%
 • |
 • 100 vzoriek
 • |
 • 144 vzoriek/deň
 • |
 • 96 vzoriek
 • |
 • 90°C
 • |
 • +/- 1% pri obsahu 5-30%
 • |
 • 0% ... 100%
 • |
 • filtračných sáčkov
 • |
 • 56x57x32 cm
 • |
 • 24 kg
 • |
 • 25 kg
 • |
 • 120 vzoriek
 • |
 • 100°C
 • |
 • 240 V/50HZ
 • |
 • 20 kg
 • |
Stanovenie hrubej vlákniny, kyslej a neutrálne - detergentnej vlákniny, lignínu a podobných ukazovateľov v rastlinách, potravinách, krmivách, kŕmnych zmesiach a ďalších.
Vyžiadať cenu Detail

Dosi-Fiber 6
Skladom u dodávateľa
Stanovenie Vlákniny

Dosi-Fiber 6

Ref.: 4000623
 • 6 miest
 • |
 • stanovenie vlákniny
 • |
 • 0.5 - 1.0 g
 • |
 • 4 miesta
 • |
 • do 24 vzoriek naraz
 • |
 • 15 vzoriek
 • |
 • 0.5-3g
 • |
 • 1-100%
 • |
 • 100 vzoriek
 • |
 • 144 vzoriek/deň
 • |
 • 96 vzoriek
 • |
 • 90°C
 • |
 • +/- 1% pri obsahu 5-30%
 • |
 • 0% ... 100%
 • |
 • filtračných sáčkov
 • |
 • 56x57x32 cm
 • |
 • 24 kg
 • |
 • 25 kg
 • |
 • 120 vzoriek
 • |
 • 100°C
 • |
 • 240 V/50HZ
 • |
 • 20 kg
 • |
Stanovenie hrubej vlákniny, kyslej a neutrálne - detergentnej vlákniny, lignínu a podobných ukazovateľov v rastlinách, potravinách, krmivách, kŕmnych zmesiach a ďalších.
Vyžiadať cenu Detail

Produkt pridaný na porovnanie