Analytické prístroje

Analytické prístroje na analýzu vzoriek v chemických laboratóriach, v priemysle, potravinárstve, farmácii, zdravotníctve, v poľnohospodárstve. Spektrofotometre (spektrometer). Spektrometre merajú chemické zloženie látky, spektroskopickú analýzu (absorbcia, transmitancia a koncentrácia látky). Optické prístroje (refraktometre) na meranie index lomu, Brix (%), obsah vody, cukornatosť, objemové percentá alkoholu, slanosť roztokov a bod tuhnutia chladiacich kvapalín. Polarimetre na meranie optickej otáčavosti, váhy (hmotnosť telies), viskozimetre na meranie vnútorného trenia kvapaliny (viskozita), vodná aktivita, pH a vodivosť, kalorimeter (zmena energie a tepelná kapacita), stanovenie biologickej spotreby kyslíka (BSK) a dusíka (Kjeldahlova metóda).

Zvýhodnená ponuka - platí do konca roka 2019

CellOx® 325

201533
Galvanická kyslíková sonda s OxiCal®-SL kalibračnou nádobkou, kábel 1,5 m, vodotesný konektor (IP 66) vrátane údržbovej súpravy ZBK 325.
Available
1 931,60 €
Detail

Spektrofotometre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "27" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(1) "4" ["nright"]=> string(2) "21" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:22" ["date_upd"]=> string(19) "2021-07-19 10:04:51" ["position"]=> string(1) "0" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(16) "Spektrofotometre" ["description"]=> string(0) "" ["link_rewrite"]=> string(16) "spektrofotometre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(27) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/27-small_default/spektrofotometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/27-category_default/spektrofotometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/27-medium_default/spektrofotometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/27-small_default/spektrofotometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/27-category_default/spektrofotometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/27-medium_default/spektrofotometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(27) } ["url"]=> string(52) "https://www.laboratornepristroje.sk/spektrofotometre" }
Polarimetre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "25" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "22" ["nright"]=> string(2) "23" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:21" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-09 08:38:35" ["position"]=> string(1) "1" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(11) "Polarimetre" ["description"]=> string(443) "

Polarimetria je vysoko efektívna technika pre analýzu opticky aktívnej kvapaliny, ako sú roztoky cukru, kyseliny mliečnej a kyseliny vínnej. Meranie uhlu natočenia lineárneho polarizovaného svetla pri prechode opticky aktívnej látky, je súčasťou štandardného repertoáru chemických, biochemických a farmaceutických laboratórií. Poskytuje cenné informácie o chemickej štruktúre, chiralite a koncentrácii vzorky.

" ["link_rewrite"]=> string(11) "polarimetre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(25) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/25-small_default/polarimetre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/25-category_default/polarimetre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/25-medium_default/polarimetre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/25-small_default/polarimetre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/25-category_default/polarimetre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/25-medium_default/polarimetre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(25) } ["url"]=> string(47) "https://www.laboratornepristroje.sk/polarimetre" }
Refraktometre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "26" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "24" ["nright"]=> string(2) "35" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:21" ["date_upd"]=> string(19) "2021-08-24 10:54:17" ["position"]=> string(1) "2" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(13) "Refraktometre" ["description"]=> string(973) "

Refraktometre značky Atago; Abbeho refraktometer, digitálné vreckové - série PAL a ručné - série MASTER. Optické prístroje na meranie indexu lomu svetla látok v kvapalnom až pevnom skupenstve. Merajú Brix (%) a refrakčný index. Série Brix sa používajú na meranie cukornatosti vodných roztokov, cukrov v pivnej mladine, ovocnom kvase, ovocí, zelenine, šťavách, destilátoch, na meranie koncentrácie olejov a kvality reznej emulzie a zisťovanie zrelosti úrody v teréne. Séria refrakčný index meria index lomu rastlinných olejov a ropných škvŕn na vode. Merajú a pripravujú slané roztoky, merajú slanosť morskej vody v bazénoch a akváriách, hustotu vodného roztoku chloridu sodného a promile obsahu chloridu sodného vo vode – salinitu. V destilátoch merajú objemové % alkoholu, v mlieku a mede merajú obsah vody, a digitálne merajú prevádzkové kvapaliny automobilu (chladiace kvapaliny, ostrekovače, elektrolyt).

" ["link_rewrite"]=> string(13) "refraktometre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(26) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/26-small_default/refraktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/26-category_default/refraktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/26-medium_default/refraktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/26-small_default/refraktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/26-category_default/refraktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/26-medium_default/refraktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(26) } ["url"]=> string(49) "https://www.laboratornepristroje.sk/refraktometre" }
Kalorimetre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "20" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "36" ["nright"]=> string(2) "37" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:19" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-09 08:38:35" ["position"]=> string(1) "3" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(11) "Kalorimetre" ["description"]=> string(406) "

Spoločnosť IKA je svetovým lídrom vo výrobe kalorimetrov.  IKA kalorimetre sú určené na stanovenie hodnôt výhrevnosti a spalného tepla kvapalných a tuhých vzoriek. Kalorimetre sú vhodné do priemyselných, vedecko - výskumných a školských laboratórií. Portfólio IKA kalorimetrov tvoria kalorimetre C 1, C 200, C 600, C 7000 s rôznym vybavením a príslušenstvom.

" ["link_rewrite"]=> string(11) "kalorimetre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(20) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/20-small_default/kalorimetre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/20-category_default/kalorimetre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/20-medium_default/kalorimetre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/20-small_default/kalorimetre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/20-category_default/kalorimetre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/20-medium_default/kalorimetre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(20) } ["url"]=> string(47) "https://www.laboratornepristroje.sk/kalorimetre" }
pH metre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "24" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "38" ["nright"]=> string(2) "49" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:21" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-24 15:32:22" ["position"]=> string(1) "4" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(8) "pH metre" ["description"]=> string(90) "

Laboratórne, prenosné a kombinované pH metre na stanovenie hodnoty pH vo vzorke.

" ["link_rewrite"]=> string(8) "ph-metre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(24) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(67) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/24-small_default/ph-metre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/24-category_default/ph-metre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/24-medium_default/ph-metre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(67) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/24-small_default/ph-metre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/24-category_default/ph-metre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/24-medium_default/ph-metre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(24) } ["url"]=> string(44) "https://www.laboratornepristroje.sk/ph-metre" }
Oxi metre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "23" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "50" ["nright"]=> string(2) "61" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:20" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-24 15:33:27" ["position"]=> string(1) "5" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(9) "Oxi metre" ["description"]=> string(704) "

Každá kvapalina prijme toľko kyslíka, až nastane rovnováha medzi parciálnym tlakom kyslíka v kvapaline a tlakom vzduchu, resp. plynnou fázou, ktorá je s kvapalinou v kontakte. Aktuálnu koncentráciu kyslíka ovplyvňuje aj teplota, tlak vzduchu, spotreba kyslíka spôsobená mikrobiologickým rozkladom, alebo produkcia kyslíka spôsobená napr. riasami.

Koncentrácia kyslíka je ukazovateľ kvality povrchových vôd, rozkladných procesov pri čistení odpadových vôd, trvanlivosti nápojov. Ovplyvňuje tiež korózne procesy v potrubiach.

Na stanovenie koncentrácie kyslíka v kvapalinách slúžia laboratórne, prenosné a kombinované Oxi metre.

" ["link_rewrite"]=> string(9) "oxi-metre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(23) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/23-small_default/oxi-metre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/23-category_default/oxi-metre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(69) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/23-medium_default/oxi-metre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/23-small_default/oxi-metre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/23-category_default/oxi-metre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(69) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/23-medium_default/oxi-metre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(23) } ["url"]=> string(45) "https://www.laboratornepristroje.sk/oxi-metre" }
Konduktometre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "21" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "62" ["nright"]=> string(2) "73" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:20" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-24 15:32:54" ["position"]=> string(1) "6" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(13) "Konduktometre" ["description"]=> string(253) "

Konduktometre sú určené na meranie vodivosti kvapalných vzoriek. Slúžia na kontrolu výsledkov chemického rozboru, na priebežnú kontrolu odpadových vôd, na automatickú kontrolu procesu odstraňovania vápnika a horčíka z vody a pod.

" ["link_rewrite"]=> string(13) "konduktometre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(21) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/21-small_default/konduktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/21-category_default/konduktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/21-medium_default/konduktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/21-small_default/konduktometre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/21-category_default/konduktometre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/21-medium_default/konduktometre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(21) } ["url"]=> string(49) "https://www.laboratornepristroje.sk/konduktometre" }
Viskozimetre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "30" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "74" ["nright"]=> string(2) "75" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:22" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-09 08:38:35" ["position"]=> string(1) "7" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(12) "Viskozimetre" ["description"]=> string(67) "

Viskozimetre na meranie dynamickej a kinematickej viskozity.

" ["link_rewrite"]=> string(12) "viskozimetre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(30) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/30-small_default/viskozimetre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/30-category_default/viskozimetre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/30-medium_default/viskozimetre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/30-small_default/viskozimetre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/30-category_default/viskozimetre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/30-medium_default/viskozimetre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(30) } ["url"]=> string(48) "https://www.laboratornepristroje.sk/viskozimetre" }
Vodná aktivita
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "31" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "76" ["nright"]=> string(2) "77" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:22" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-09 08:38:35" ["position"]=> string(1) "8" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(15) "Vodná aktivita" ["description"]=> string(88) "

Laboratórne a prenosné prístroje na rýchle a presné stanovenie aktivity vody

" ["link_rewrite"]=> string(14) "vodna-aktivita" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(31) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/31-small_default/vodna-aktivita.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/31-category_default/vodna-aktivita.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/31-medium_default/vodna-aktivita.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/31-small_default/vodna-aktivita.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/31-category_default/vodna-aktivita.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/31-medium_default/vodna-aktivita.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(31) } ["url"]=> string(50) "https://www.laboratornepristroje.sk/vodna-aktivita" }
Dusíkaté látky - Kjeldahl
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "18" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "78" ["nright"]=> string(2) "79" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:19" ["date_upd"]=> string(19) "2020-12-07 15:05:50" ["position"]=> string(1) "9" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(28) "Dusíkaté látky - Kjeldahl" ["description"]=> string(92) "

Zariadenia a príslušenstvo na stanovenie dusíkatých látok Kjeldahlovou metódou.

" ["link_rewrite"]=> string(23) "dusikate-latky-kjeldahl" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(20) "analyticke-pristroje" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(18) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(82) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/18-small_default/dusikate-latky-kjeldahl.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(85) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/18-category_default/dusikate-latky-kjeldahl.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(83) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/18-medium_default/dusikate-latky-kjeldahl.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(82) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/18-small_default/dusikate-latky-kjeldahl.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(85) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/18-category_default/dusikate-latky-kjeldahl.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(83) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/18-medium_default/dusikate-latky-kjeldahl.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(18) } ["url"]=> string(80) "https://www.laboratornepristroje.sk/analyticke-pristroje/dusikate-latky-kjeldahl" }
Extrakcia tukov
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "19" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "80" ["nright"]=> string(2) "81" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:19" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-09 08:38:35" ["position"]=> string(2) "10" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(15) "Extrakcia tukov" ["description"]=> string(95) "

Stanovenie tukov extrakciou. K dispozícii sú 2 - miestne alebo 6 - miestne prístroje.

" ["link_rewrite"]=> string(15) "extrakcia-tukov" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(19) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/19-small_default/extrakcia-tukov.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/19-category_default/extrakcia-tukov.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/19-medium_default/extrakcia-tukov.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/19-small_default/extrakcia-tukov.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/19-category_default/extrakcia-tukov.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/19-medium_default/extrakcia-tukov.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(19) } ["url"]=> string(51) "https://www.laboratornepristroje.sk/extrakcia-tukov" }
Stanovenie vláknina
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "28" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "82" ["nright"]=> string(2) "83" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:22" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-09 08:38:36" ["position"]=> string(2) "11" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(20) "Stanovenie vláknina" ["description"]=> string(81) "

Stanovenie vlákniny 4 miestnym, 6 miestnym, alebo 24 miestnym extraktorom

" ["link_rewrite"]=> string(19) "stanovenie-vlaknina" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(28) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/28-small_default/stanovenie-vlaknina.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(81) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/28-category_default/stanovenie-vlaknina.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/28-medium_default/stanovenie-vlaknina.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/28-small_default/stanovenie-vlaknina.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(81) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/28-category_default/stanovenie-vlaknina.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/28-medium_default/stanovenie-vlaknina.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(28) } ["url"]=> string(55) "https://www.laboratornepristroje.sk/stanovenie-vlaknina" }
Váhy
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "29" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "84" ["nright"]=> string(2) "85" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:22" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-09 08:38:36" ["position"]=> string(2) "12" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(5) "Váhy" ["description"]=> string(99) "

Váhy analytické, váhy presné značiek Ohaus, Radwag, Kern, Sartorius, Mettler Toledo ...

" ["link_rewrite"]=> string(15) "vahy-analyticke" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(29) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/29-small_default/vahy-analyticke.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/29-category_default/vahy-analyticke.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/29-medium_default/vahy-analyticke.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/29-small_default/vahy-analyticke.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/29-category_default/vahy-analyticke.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/29-medium_default/vahy-analyticke.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(29) } ["url"]=> string(51) "https://www.laboratornepristroje.sk/vahy-analyticke" }
Mikroskopy
array(22) { ["id_category"]=> string(3) "249" ["id_parent"]=> string(1) "3" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "86" ["nright"]=> string(2) "87" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-11-01 22:03:58" ["date_upd"]=> string(19) "2020-06-09 08:38:36" ["position"]=> string(2) "13" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(10) "Mikroskopy" ["description"]=> string(0) "" ["link_rewrite"]=> string(10) "mikroskopy" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(249) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/249-small_default/mikroskopy.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/249-category_default/mikroskopy.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/249-medium_default/mikroskopy.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/249-small_default/mikroskopy.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/249-category_default/mikroskopy.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/249-medium_default/mikroskopy.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(249) } ["url"]=> string(46) "https://www.laboratornepristroje.sk/mikroskopy" }
pH 3110
Skladom u dodávateľa
Prenosné pH-metre

pH 3110

Ref.: 2AA110
 • od -2.000 do +19.999 pH jednotiek
 • |
 • ±0.005 pH
 • |
 • bez sondy
 • |
 • cca 2500 hod.
 • |
 • ±0.005
 • |
 • ±1200.0
 • |
 • ±0.3
 • |
 • ±0.3 mV
 • |
 • 1 / 2 / 3
 • |
 • 7 segmentový LCD prispôsobený
 • |
508,00 €
609,60 € s DPH
pH 3110 je správny výber, ak hľadáte jednoduchý, robustný a vodeodolný prístroj na prenosné merania.
Detail

inoLab® pH 7110
Skladom u dodávateľa
Laboratórne pH-metre

inoLab® pH 7110

Ref.: 1AA110
 • od -2.000 do +20.0 pH jednotiek
 • |
 • ±0.005 pH
 • |
 • bez sondy
 • |
 • DIN
 • |
 • ±0.005
 • |
 • ±1200.0
 • |
 • ±0.3
 • |
 • ±0.3 mV
 • |
 • 1 / 2 alebo 3 bodová
 • |
 • bez pamäte údajov
 • |
644,00 €
772,80 € s DPH
Nový inoLab® pH 7110 je ideálny pre rutinné merania v laboratóriu, kde automatická dokumentácia nie je prioritou. S hladkým, ľahko čistiteľným povrchom.
Detail

ANKOM XT10 Extractor
Skladom u dodávateľa
Extrakcia tukov

ANKOM XT10 Extractor

Ref.: XT10-00
 • 6 miest
 • |
 • 4 miesta
 • |
 • stanovenie vlákniny
 • |
 • 0.5 - 1.0 g
 • |
 • 15 vzoriek
 • |
 • 0.5-3g
 • |
 • do 24 vzoriek naraz
 • |
 • 1-100%
 • |
 • 100 vzoriek
 • |
 • 144 vzoriek/deň
 • |
 • 0% ... 100%
 • |
 • 100°C
 • |
 • 240 V/50HZ
 • |
Nová technológia firmy ANKOM na stanovenia tukov tzv. sáčkovou metódou (FBT - Filter Bag Technology) poskytuje alternatívu k tradičnej metóde Soxtec extrakcie.
Vyžiadať cenu Detail

AquaLab Pawkit
Skladom u dodávateľa
Vodná aktivita

AquaLab Pawkit

Ref.: 40515
 • 0.0 až 1.000 aw
 • |
 • ±0.01 aw
 • |
 • ±0.02 aw
 • |
 • menej ako 5 minút
 • |
 • Dielektrický senzor vlhkosti
 • |
 • -----
 • |
 • Nie
 • |
 • 247 x 152 x 50 mm 9--Hmotnosť
 • |
 • 2x3V lithium-iontová batéria CR1632
 • |
 • 1 rok
 • |
Pawkit - prenosný prístroj na meranie vodnej aktivity. Ľahký, kompaktný s presnosťou ±0.02 aw a meraním do 5 minút. Senzor s nízkymi nárokmi na údržbu Ľahko čitateľný displej zobrazuje teplotu...
Vyžiadať cenu Detail

NAR Abbeho séria
Skladom u dodávateľa
Abbeho refraktometre

NAR Abbeho séria

Ref.: 28-12110
 • 1.30000 - 1.87000 nD
 • |
 • 0.00 - 95.00 %Brix
 • |
 • 0.0002 nD
 • |
 • 0.01%Brix
 • |
 • ±0.1%Brix
 • |
 • áno/5 až 70°C
 • |
 • 5 až 60°C
 • |
 • 220V/50 Hz
 • |
 • 13 x 29 x 31 cm / 6.0
 • |
3,478.0
4 173,60 € s DPH
Detail

RX α séria
Skladom u dodávateľa
Digitálne laboratórne refraktometre

RX α séria

Ref.: 3266
 • 1.32500 - 1.70000 nD
 • |
 • 0.000 - 100.000 %Brix
 • |
 • 0.000001 nD
 • |
 • 0.001%Brix
 • |
 • ±0.005%Brix
 • |
 • áno/5 až 70°C
 • |
 • 5 až 60°C
 • |
 • IP65 (možné umývať)
 • |
 • 220V/50 Hz
 • |
 • 37 x 26 x 14 cm / 6.4
 • |
11,999.0
14 398,80 € s DPH
Najpredávanejšie laboratórne digitálne refraktometre od firmy ATAGO, ktorá má viac ako 70-ročnú históriu vo výrobe vysokokvalitných optických prístrojov.
Detail

PFP7 Flame photometer
Skladom u dodávateľa
Plameňové fotometre

PFP7 Flame photometer

Ref.: 500701
 • 0 – 199.9ppm
 • |
 • 0.2 ppm
 • |
 • 0.25 ppm
 • |
 • 15 ppm
 • |
 • 30 ppm
 • |
 • lepšia ako 1% / 10 ppm Na
 • |
 • lepšia ako 2% / 3 ppm Na/K a 5 ppm Li
 • |
 • lepšia ako 2% pri kontinuálnom nasávaní 10 ppmvzorky
 • |
 • 220 V/ 50 Hz
 • |
 • 6 lit./min. / tlak 14 psi
 • |
 • 420x360x300 mm / 8 kg
 • |
4,074.0
4 888,80 € s DPH
Detail

SP830+ Vis spektrofotometer
Skladom u dodávateľa
Vis Spektrofotometre

SP830+ Vis spektrofotometer

Ref.: SP830
 • 320 - 1100 nm
 • |
 • 5 nm
 • |
 • jednolúčový
 • |
 • 1200 vr./mm
 • |
 • ± 1 nm
 • |
 • ± 0.35 nm
 • |
 • -0.300 ~3.500Abs
 • |
 • 1.0% / 0.003A
 • |
 • menej ako 0.1% T
 • |
 • Silicon photodiode
 • |
 • Halogénová lampa
 • |
 • A/%T/ C
 • |
 • 10 mm pravouhlé kyvety/ 10~13 mm skúmavky/16 mm skúmavky/50 mm pravouhlé kyvety/1" skúmavky
 • |
 • Paralerný port
 • |
 • 400(š) x 300(h) x 145(v) mm
 • |
 • 7.5 kg
 • |
1,500.0
1 800,00 € s DPH
jednoduchý jednolúčový Vis spektrofotometer,
Detail

HI 98130...
 • -13,20 €
Skladom u dodávateľa
Vreckové pH-metre

HI 98130 pH/Conductivity/TDS Tester LR EC measurement

Ref.: HI98130
 • od 0.00 do 14.00 pH
 • |
 • 0 až 3999 µS/cm
 • |
 • 0 až 20.00 mS/cm
 • |
 • s HI 73127
 • |
 • 0.01 pH
 • |
 • 1 µS/cm
 • |
 • 0.01 mS/cm
 • |
 • ±2 F.S.
 • |
 • 0 až 2000 ppm
 • |
 • 0 až 10.00 ppt
 • |
 • 1 ppm
 • |
 • 0.01 ppt
 • |
 • ±2 F.S.
 • |
 • ±0.01 pH
 • |
 • ±0.05 pH
 • |
 • automatická - 1 bodová pri 1413 µS/cm alebo 1382 mg/L (ppm)
 • |
 • automatická - 1 alebo 2 bodová s dvomi setmi štandardných pufrov
 • |
 • 4x1.50 V/približne 100 hodín používania - vypne sa po 8 minútach nečinnosti
 • |
 • od -5 do 50 °C/RV max. 100%
 • |
 • 163 x 40 x 26 mm mm
 • |
 • 100 g
 • |
133,00 €
159,60 € s DPH
Detail

inoLab® Multi 9310 SET 1
Skladom u dodávateľa
Kombinované pH-metre

inoLab® Multi 9310 SET 1

Ref.: 1FD351
 • pH/cond/oxi
 • |
 • od -2.000 do +19.999 pH jednotiek
 • |
 • SenTix® 940
 • |
 • pre IDS sondy
 • |
 • ±0.005
 • |
 • áno
 • |
 • všetko okrem ORP
 • |
 • 500 dátových viet
 • |
 • 5 000 dátových viet
 • |
 • 1 až 5 bodová
 • |
 • 1 bodová
 • |
 • 1 bodová
 • |
 • mini USB
 • |
 • 4x 1.5 V AA typ
 • |
1,242.0
1 490,40 € s DPH
Detail

inoLab® Multi 9310 IDS
Skladom u dodávateľa
Kombinované pH-metre

inoLab® Multi 9310 IDS

Ref.: 1FD350
 • pH/cond/oxi
 • |
 • od -2.000 do +19.999 pH jednotiek
 • |
 • bez sondy
 • |
 • pre IDS sondy
 • |
 • ±0.005
 • |
 • áno
 • |
 • všetko okrem ORP
 • |
 • 500 dátových viet
 • |
 • 5 000 dátových viet
 • |
 • 1 až 5 bodová
 • |
 • 1 bodová
 • |
 • 1 bodová
 • |
 • mini USB
 • |
 • 4x 1.5 V AA typ
 • |
1,018.0
1 221,60 € s DPH
Digitálny stolový multiparameter pre IDS sondy, pre meranie a dokumentáciu podľa GLP/AQA. Multimeter s univerzálnym sieťovým pripojením, stojanom a návodom. S tlačiarňou alebo bez tlačiarne,...
Detail

HI 98129...
Skladom u dodávateľa
Kombinované pH-metre

HI 98129 pH/Conductivity/TDS Tester LR EC measurement

Ref.: HI98129
 • od 0.00 do 14.00 pH
 • |
 • 0 až 3999 µS/cm
 • |
 • 0 až 20.00 mS/cm
 • |
 • s HI 73127
 • |
 • 0.01 pH
 • |
 • 1 µS/cm
 • |
 • 0.01 mS/cm
 • |
 • ±2 F.S.
 • |
 • 0 až 2000 ppm
 • |
 • 0 až 10.00 ppt
 • |
 • 1 ppm
 • |
 • 0.01 ppt
 • |
 • ±2 F.S.
 • |
 • ±0.01 pH
 • |
 • ±0.05 pH
 • |
 • automatická - 1 bodová pri 1413 µS/cm alebo 1382 mg/L (ppm)
 • |
 • automatická - 1 alebo 2 bodová s dvomi setmi štandardných pufrov
 • |
 • 4x1.50 V/približne 100 hodín používania - vypne sa po 8 minútach nečinnosti
 • |
 • od -5 do 50 °C/RV max. 100%
 • |
 • 163 x 40 x 26 mm mm
 • |
 • 100 g
 • |
144,00 €
172,80 € s DPH
Detail

Extrakcia tukov

Det-gras 6N

Ref.: 4002842
 • 100-270°C
 • |
 • 2 miesta
 • |
 • 6 miest
 • |
 • 30 programov
 • |
 • do 50 min.
 • |
 • 100 ml/250 ml/400 ml
 • |
 • áno
 • |
 • celulózové/sklenené
 • |
 • LCD
 • |
 • áno
 • |
6-miestny extrakčný prístroj na stanovenie tukov v potravinách, obilninách a v ďalších materiáloch.
Vyžiadať cenu Detail

Dosi-Fiber 4
Skladom u dodávateľa
Stanovenie Vlákniny

Dosi-Fiber 4

Ref.: 4000599
 • 6 miest
 • |
 • stanovenie vlákniny
 • |
 • 0.5 - 1.0 g
 • |
 • 4 miesta
 • |
 • do 24 vzoriek naraz
 • |
 • 15 vzoriek
 • |
 • 0.5-3g
 • |
 • 1-100%
 • |
 • 100 vzoriek
 • |
 • 144 vzoriek/deň
 • |
 • 96 vzoriek
 • |
 • 90°C
 • |
 • +/- 1% pri obsahu 5-30%
 • |
 • 0% ... 100%
 • |
 • filtračných sáčkov
 • |
 • 56x57x32 cm
 • |
 • 24 kg
 • |
 • 25 kg
 • |
 • 120 vzoriek
 • |
 • 100°C
 • |
 • 240 V/50HZ
 • |
 • 20 kg
 • |
Stanovenie hrubej vlákniny, kyslej a neutrálne - detergentnej vlákniny, lignínu a podobných ukazovateľov v rastlinách, potravinách, krmivách, kŕmnych zmesiach a ďalších.
Vyžiadať cenu Detail

Dosi-Fiber 6
Skladom u dodávateľa
Stanovenie Vlákniny

Dosi-Fiber 6

Ref.: 4000623
 • 6 miest
 • |
 • stanovenie vlákniny
 • |
 • 0.5 - 1.0 g
 • |
 • 4 miesta
 • |
 • do 24 vzoriek naraz
 • |
 • 15 vzoriek
 • |
 • 0.5-3g
 • |
 • 1-100%
 • |
 • 100 vzoriek
 • |
 • 144 vzoriek/deň
 • |
 • 96 vzoriek
 • |
 • 90°C
 • |
 • +/- 1% pri obsahu 5-30%
 • |
 • 0% ... 100%
 • |
 • filtračných sáčkov
 • |
 • 56x57x32 cm
 • |
 • 24 kg
 • |
 • 25 kg
 • |
 • 120 vzoriek
 • |
 • 100°C
 • |
 • 240 V/50HZ
 • |
 • 20 kg
 • |
Stanovenie hrubej vlákniny, kyslej a neutrálne - detergentnej vlákniny, lignínu a podobných ukazovateľov v rastlinách, potravinách, krmivách, kŕmnych zmesiach a ďalších.
Vyžiadať cenu Detail

ANKOM200 Fiber Analyzer
Skladom u dodávateľa
Stanovenie Vlákniny

ANKOM200 Fiber Analyzer

Ref.: A200
 • 6 miest
 • |
 • stanovenie vlákniny
 • |
 • 0.5 - 1.0 g
 • |
 • 4 miesta
 • |
 • do 24 vzoriek naraz
 • |
 • 15 vzoriek
 • |
 • 0.5-3g
 • |
 • 1-100%
 • |
 • 100 vzoriek
 • |
 • 144 vzoriek/deň
 • |
 • 96 vzoriek
 • |
 • 90°C
 • |
 • +/- 1% pri obsahu 5-30%
 • |
 • 0% ... 100%
 • |
 • filtračných sáčkov
 • |
 • 56x57x32 cm
 • |
 • 24 kg
 • |
 • 25 kg
 • |
 • 120 vzoriek
 • |
 • 100°C
 • |
 • 240 V/50HZ
 • |
 • 20 kg
 • |
Stanovenie kyslej detergentnej vlákniny (ADF), Neutrálnej detergentnej vlákniny (NDF) a hrubej vlákniny (CF) v rastlinách, potravinách, krmivách, krmných zmesiach a pod. ANKOM 200 poskytuje správne...
Vyžiadať cenu Detail

Produkt pridaný na porovnanie