Stanovenie Mykotoxínov

Prístroje detekujú prítomnosť mykotoxínov, hormónov, antibiotík, melamínov, alergénov, proteínu CP4 EPSPS alebo určujú prítomnosť aflatoxínu B1, B2, G1 a G2

Mykotoxíny

ELISA sety

0,00 €
Elisa sety, AgraQuant ® testovacie sety na stanovenie mykotoxínov (Aflatoxíny, DON, ZON, Ochratoxin,) od firmy Romer Labs dávajú spoľahlivé kvantitatívne výsledky v 15 - 20 minútach. Sú rovnocenné s výsledkami získanými z HPLC.
Detail Ponuka

Product added to wishlist
Produkt pridaný na porovnanie