Sitá

Široký výber sít pre chemický, farmaceutický, potravinársky a poľnohospodársky priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, vodárstvo a architektúru. Všetky sitá sú zhotovené podľa súčasných medzinárodných noriem. Je možné ich použiť ako pre suché, tak i pre mokré preosievanie. Veľkosť ôk môže byť od 20 µm do 125 mm. Otvory môžu mať tvar štvorcový, guľatý alebo oválny. Sitá sú zhotovené z nerezovej tkaniny alebo perforovaného nerezového plechu alebo z nekovovej tkaniny.

Produkt pridaný na porovnanie