Mykotoxíny

Kvalitatívne a kvantitatívne  stanovenie mykotoxínov pomocou ELISA setov, testovacích prúžkov, čistiace kolónky, štandardy a CRM.  

Produkt pridaný na porovnanie