Výpredaj

Vybrané produkty

Z cez 900 produktov

Stanovenie dusíka-Kjeldahl

Mineralizačný blok „Block-digest“

Ref.: 4000631
 • 450°C
 • |
 • 6/12/20 miest
 • |
 • digitálne
 • |
 • 20 programov
 • |
 • 250 ml
 • |
 • 12/24/40 miest
 • |
 • 100 ml
 • |
 • max 600 min.
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
Mineralizačný 12 miestny spaľovací blok vrátane riadiacej jednotky pre teplotu a čas, sady trubíc, odsávania, stojana na trubice, teplota do 450 °C.
Vyžiadať cenu Detail

Stanovenie dusíka-Kjeldahl

KJELTEC™ 8100

 • stanovenie dusíkatých látok
 • |
 • automatika
 • |
 • "SAFE" funkcia
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
Analyzátor pre stanovenie dusíkatých látok Kjeldahlovou metódou s nižším stupňom automatizácie, výrobca FOSS.
Vyžiadať cenu Detail

Stanovenie dusíka-Kjeldahl

KJELTEC™ 8400

 • Stanovenie dusíkatých látok
 • |
 • automatika
 • |
 • "SAFE" funkcia
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
Analyzátor pre stanovenie dusíkatých látok Kjeldahlovou metódou s vysokým stupňom automatizácie, výrobca FOSS.
Vyžiadať cenu Detail

Analytické prístroje

AAS XplorAA

Ref.: 99-0569-00
 • dvojlúčový
 • |
 • 175 - 900 nm
 • |
 • 6 HCL
 • |
 • Ebert-Fastie s 1800 vr./mm
 • |
 • 330mm
 • |
 • automaticky podľa zvoleného prvku
 • |
 • automaticky nastaviteľná od 0.1 do 2.0 nm s krokom 0.1 nm
 • |
 • automaticky nastaviteľná pre všetky šírky štrbiny
 • |
 • asymetrická 2 / 1
 • |
 • Deutériová Hyper Pulzná veľmi rýchla korekcia s mŕtvym časom iba 1 ms!
 • |
 • manuálne
 • |
 • voliteľné
 • |
 • automatická s manuálnym nastavovaním
 • |
 • titánový s 10 cm štrbinou pre acetylén a 5 cm pre oxid dusný
 • |
 • manuálne
 • |
 • manuálne
 • |
 • Pt/Ir kapilára s nastaviteľným prietokom
 • |
 • viac ako 0.8 Abs pre 5 ppm Cu
 • |
 • lepšia ako 0.45%RSD
 • |
 • je súčasťou dodávky
 • |
 • externý
 • |
Najnovší a najmenší model AAS od firmy GBC s možnosťou merania aj v emisnom móde, s HYPER - PULZNOU korekciou pozadia, s asymetrickou moduláciou 2:1 (redukuje šum až o 40%), s držiakom pre 2 HCL...
Vyžiadať cenu Detail

Analytické prístroje

AAS SavantAA Σ

Ref.: 99-0579-00
 • dvojlúčový
 • |
 • 175 - 900 nm
 • |
 • 8 HCL
 • |
 • Ebert-Fastie s 1800 vr./mm
 • |
 • 330mm
 • |
 • automaticky podľa zvoleného prvku
 • |
 • automaticky nastaviteľná od 0.1 do 2.0 nm s krokom 0.1 nm
 • |
 • automaticky nastaviteľná pre všetky šírky štrbiny
 • |
 • asymetrická 2 / 1
 • |
 • Deutériová Hyper Pulzná veľmi rýchla korekcia s mŕtvym časom iba 1 ms!
 • |
 • automatický výber a nastavenie lampy do optickej osy prístroja
 • |
 • štandardne pre 1 Super HCL/voliteľné pre 4
 • |
 • počítačom riadená plynová automatika s reguláciou so spätnou väzbou
 • |
 • titánový s 10 cm štrbinou pre acetylén a 5 cm pre oxid dusný
 • |
 • motorizované nastavenie výšky a stredu horáka
 • |
 • motorická s krokom 0.1° a presnosťou 0.01°
 • |
 • Pt/Ir kapilára s nastaviteľným prietokom
 • |
 • viac ako 0.8 Abs pre 5 ppm Cu
 • |
 • lepšia ako 0.45%RSD
 • |
 • je súčasťou dodávky
 • |
 • externý
 • |
AAS Savanta Σ je vzhľadom na výkon, citlivosť a stupeň automatizácie bezkonkurenčným systémom na súčasnom svetovom trhu AAS. Výrobca GBC Scientifi Equipment Ltd., Australia.
Vyžiadať cenu Detail

NIRS Analyzátory

XGrain NIR Grain Analyser

23 398,80 €
Profesionálny NIR analyátor na rýchlu analýzu zloženia obilia (bez úpravy vzorky – celé zrno), múky alebo olejnatých semien so zabudovaným modulom na meranie objemovej hmotnosti (hektolitrov).
Detail

Produkt pridaný na porovnanie