Poľnohospodárstvo

Prístroje a zariadenia na analýzu najčastejšie sa vyskytovaných látkach v rastlinách, potravinách, obilninách a krmivách. Merač dusikatých látok (N-tester), merače chemických látok a potravinársky pridaných látok, mykotoxínov, alergénov, tuku, pádového čísla (Hagbergovo číslo), na stanovenie sedimentácie (sedimentačný index), vlákniny, lignínu a iných ukazovateľov, na meranie konzistencie vzoriek, vlhkomery (na meranie vlhkosti), mlyny (na meltie a drvenie materiálov).
NIRS Analyzátory
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "32" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(2) "98" ["nright"]=> string(2) "99" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:23" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 17:02:53" ["position"]=> string(1) "0" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(17) "NIRS Analyzátory" ["description"]=> string(358) "

NIR a FT NIRS spektrofotometre vhodné na analýzu krmív, obilnín, potrravín, celulózy a papiera. Prevádzajú rýchlu a nedeštruktívnu analýzu. Svoje uplatnenie nájdu ako v potravinárskom a chemickom priemysle, tak aj v poľnohospodárstve pri rýchlom stanovení N-látok, vlhkosti, škrobu, tuku, vlákniny, lepku a ďaľších parametrov.

" ["link_rewrite"]=> string(16) "nirs-analyzatory" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(32) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/32-small_default/nirs-analyzatory.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/32-category_default/nirs-analyzatory.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/32-medium_default/nirs-analyzatory.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/32-small_default/nirs-analyzatory.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/32-category_default/nirs-analyzatory.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/32-medium_default/nirs-analyzatory.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(32) } ["url"]=> string(52) "https://www.laboratornepristroje.sk/nirs-analyzatory" }
Stanovenie dusíka-Kjeldahl
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "33" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "100" ["nright"]=> string(3) "101" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:23" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 16:22:16" ["position"]=> string(1) "1" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(27) "Stanovenie dusíka-Kjeldahl" ["description"]=> string(118) "

Kjeldahlov analyzátor pre stanovenie dusíkatých látok (manuálny, poloautomatický alebo plne automatický)

" ["link_rewrite"]=> string(25) "dusikate-latky-kjeldahl-1" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(20) "analyticke-pristroje" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(33) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(84) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/33-small_default/dusikate-latky-kjeldahl-1.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(87) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/33-category_default/dusikate-latky-kjeldahl-1.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(85) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/33-medium_default/dusikate-latky-kjeldahl-1.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(84) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/33-small_default/dusikate-latky-kjeldahl-1.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(87) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/33-category_default/dusikate-latky-kjeldahl-1.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(85) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/33-medium_default/dusikate-latky-kjeldahl-1.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(33) } ["url"]=> string(82) "https://www.laboratornepristroje.sk/analyticke-pristroje/dusikate-latky-kjeldahl-1" }
Stanovenie tukov
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "34" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "102" ["nright"]=> string(3) "103" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:23" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 16:22:16" ["position"]=> string(1) "2" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(17) "Stanovenie tukov" ["description"]=> string(127) "

Det-gras N - 6 miestny extrakčný prístroj na stanovenie tukov v potravinách, obilninách a v ďalších materiáloch

" ["link_rewrite"]=> string(16) "stanovenie-tukov" ["meta_title"]=> string(15) "Extrakcia tukov" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(34) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/34-small_default/stanovenie-tukov.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/34-category_default/stanovenie-tukov.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/34-medium_default/stanovenie-tukov.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/34-small_default/stanovenie-tukov.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/34-category_default/stanovenie-tukov.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/34-medium_default/stanovenie-tukov.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(15) "Extrakcia tukov" ["id_image"]=> int(34) } ["url"]=> string(52) "https://www.laboratornepristroje.sk/stanovenie-tukov" }
Stanovenie Vlákniny
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "35" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "104" ["nright"]=> string(3) "105" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:23" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 16:22:16" ["position"]=> string(1) "3" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(20) "Stanovenie Vlákniny" ["description"]=> string(205) "

Dosi-Fiber – prístroj na stanovenie hrubej, kyslej a neutrálne-detergentnej vlákniny, lignínu a podobných ukazovateľov v rastlinách, potravinách, krmivách, kŕmnych zmesiach a ďalších.

" ["link_rewrite"]=> string(19) "stanovenie-vlakniny" ["meta_title"]=> string(51) "Ankom 200 stanovenie pomocou filtračných sáčkov" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(35) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/35-small_default/stanovenie-vlakniny.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(81) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/35-category_default/stanovenie-vlakniny.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/35-medium_default/stanovenie-vlakniny.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/35-small_default/stanovenie-vlakniny.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(81) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/35-category_default/stanovenie-vlakniny.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/35-medium_default/stanovenie-vlakniny.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(51) "Ankom 200 stanovenie pomocou filtračných sáčkov" ["id_image"]=> int(35) } ["url"]=> string(55) "https://www.laboratornepristroje.sk/stanovenie-vlakniny" }
Stanovenie Mykotoxínov
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "36" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "106" ["nright"]=> string(3) "107" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:23" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 16:22:16" ["position"]=> string(1) "4" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(23) "Stanovenie Mykotoxínov" ["description"]=> string(178) "

Prístroje detekujú prítomnosť mykotoxínov, hormónov, antibiotík, melamínov, alergénov, proteínu CP4 EPSPS alebo určujú prítomnosť aflatoxínu B1, B2, G1 a G2

" ["link_rewrite"]=> string(22) "stanovenie-mykotoxinov" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(36) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(81) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/36-small_default/stanovenie-mykotoxinov.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(84) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/36-category_default/stanovenie-mykotoxinov.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(82) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/36-medium_default/stanovenie-mykotoxinov.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(81) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/36-small_default/stanovenie-mykotoxinov.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(84) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/36-category_default/stanovenie-mykotoxinov.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(82) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/36-medium_default/stanovenie-mykotoxinov.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(36) } ["url"]=> string(58) "https://www.laboratornepristroje.sk/stanovenie-mykotoxinov" }
Vlhkomery
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "37" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "108" ["nright"]=> string(3) "117" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:23" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 16:22:16" ["position"]=> string(1) "5" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(9) "Vlhkomery" ["description"]=> string(102) "

Analyzátory vlhkosti s infračerveným konvenčným ohrevom alebo halogénovým ohrevom vzorky

" ["link_rewrite"]=> string(9) "vlhkomery" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(37) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/37-small_default/vlhkomery.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/37-category_default/vlhkomery.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(69) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/37-medium_default/vlhkomery.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/37-small_default/vlhkomery.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/37-category_default/vlhkomery.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(69) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/37-medium_default/vlhkomery.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(37) } ["url"]=> string(45) "https://www.laboratornepristroje.sk/vlhkomery" }
Stanovenie čísla poklesu – Pádové číslo
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "38" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "118" ["nright"]=> string(3) "119" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:24" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 16:22:16" ["position"]=> string(1) "6" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(47) "Stanovenie čísla poklesu – Pádové číslo" ["description"]=> string(100) "

Laboratórny prístroj typu ED 3000 určuje „číslo poklesu" (Hagbergovo číslo) obilnín

" ["link_rewrite"]=> string(37) "stanovenie-cisla-poklesu-padove-cislo" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(38) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(96) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/38-small_default/stanovenie-cisla-poklesu-padove-cislo.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(99) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/38-category_default/stanovenie-cisla-poklesu-padove-cislo.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(97) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/38-medium_default/stanovenie-cisla-poklesu-padove-cislo.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(96) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/38-small_default/stanovenie-cisla-poklesu-padove-cislo.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(99) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/38-category_default/stanovenie-cisla-poklesu-padove-cislo.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(97) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/38-medium_default/stanovenie-cisla-poklesu-padove-cislo.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(38) } ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/stanovenie-cisla-poklesu-padove-cislo" }
Sedimentačný index – Zelenyho test
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "39" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "120" ["nright"]=> string(3) "121" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:24" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 16:22:16" ["position"]=> string(1) "7" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(38) "Sedimentačný index – Zelenyho test" ["description"]=> string(116) "

SDZT 4 – Laboratórne zariadenie na stanovenie sedimentačnej hodnoty podľa Zelenyho v zmysle STN ISO 5529

" ["link_rewrite"]=> string(32) "sedimentacny-index-zelenyho-test" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(39) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(91) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/39-small_default/sedimentacny-index-zelenyho-test.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(94) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/39-category_default/sedimentacny-index-zelenyho-test.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(92) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/39-medium_default/sedimentacny-index-zelenyho-test.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(91) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/39-small_default/sedimentacny-index-zelenyho-test.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(94) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/39-category_default/sedimentacny-index-zelenyho-test.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(92) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/39-medium_default/sedimentacny-index-zelenyho-test.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(39) } ["url"]=> string(68) "https://www.laboratornepristroje.sk/sedimentacny-index-zelenyho-test" }
Durum Tester
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "40" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "122" ["nright"]=> string(3) "123" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:25" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 16:22:16" ["position"]=> string(1) "8" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(12) "Durum Tester" ["description"]=> string(46) "

Stanovenie sklovitosti tvrdej pšenice.

" ["link_rewrite"]=> string(12) "durum-tester" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(40) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/40-small_default/durum-tester.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/40-category_default/durum-tester.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/40-medium_default/durum-tester.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(71) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/40-small_default/durum-tester.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/40-category_default/durum-tester.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/40-medium_default/durum-tester.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(40) } ["url"]=> string(48) "https://www.laboratornepristroje.sk/durum-tester" }
Lúpačka slnečnice a špaldy
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "41" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "124" ["nright"]=> string(3) "125" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:25" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 16:22:16" ["position"]=> string(1) "9" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(30) "Lúpačka slnečnice a špaldy" ["description"]=> string(59) "

Lúpačka na oddelenie zrna od pliev, s odsávaním.

" ["link_rewrite"]=> string(26) "lupacka-slnecnice-a-spaldy" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(41) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(85) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/41-small_default/lupacka-slnecnice-a-spaldy.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(88) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/41-category_default/lupacka-slnecnice-a-spaldy.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(86) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/41-medium_default/lupacka-slnecnice-a-spaldy.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(85) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/41-small_default/lupacka-slnecnice-a-spaldy.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(88) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/41-category_default/lupacka-slnecnice-a-spaldy.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(86) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/41-medium_default/lupacka-slnecnice-a-spaldy.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(41) } ["url"]=> string(62) "https://www.laboratornepristroje.sk/lupacka-slnecnice-a-spaldy" }
Sitá
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "42" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "126" ["nright"]=> string(3) "127" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:25" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 16:22:16" ["position"]=> string(2) "10" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(5) "Sitá" ["description"]=> string(523) "

Široký výber sít pre chemický, farmaceutický, potravinársky a poľnohospodársky priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, vodárstvo a architektúru. Všetky sitá sú zhotovené podľa súčasných medzinárodných noriem. Je možné ich použiť ako pre suché, tak i pre mokré preosievanie. Veľkosť ôk môže byť od 20 µm do 125 mm. Otvory môžu mať tvar štvorcový, guľatý alebo oválny. Sitá sú zhotovené z nerezovej tkaniny alebo perforovaného nerezového plechu alebo z nekovovej tkaniny.

" ["link_rewrite"]=> string(4) "sita" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(42) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(63) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/42-small_default/sita.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(66) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/42-category_default/sita.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(64) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/42-medium_default/sita.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(63) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/42-small_default/sita.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(66) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/42-category_default/sita.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(64) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/42-medium_default/sita.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(42) } ["url"]=> string(40) "https://www.laboratornepristroje.sk/sita" }
Sitovacie stroje
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "43" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "128" ["nright"]=> string(3) "129" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:25" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 16:22:16" ["position"]=> string(2) "11" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(16) "Sitovacie stroje" ["description"]=> string(384) "

Analytické sitovacie stroje rady AS sa používajú v oblastiach výskumu a vývoja, pri kvalitatívnej kontrole surovín, medzikontrole a kontrole koncových výrobkov a tiež pri kontrole výrobného procesu. Regulovateľný elektromagnetický pohon ponúka optimálnu adaptáciu pre každý produkt. Ostré frakcie je možné získať dokonca aj po krátkej dobe sitovania.

" ["link_rewrite"]=> string(16) "sitovacie-stroje" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(43) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/43-small_default/sitovacie-stroje.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/43-category_default/sitovacie-stroje.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/43-medium_default/sitovacie-stroje.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/43-small_default/sitovacie-stroje.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/43-category_default/sitovacie-stroje.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/43-medium_default/sitovacie-stroje.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(43) } ["url"]=> string(52) "https://www.laboratornepristroje.sk/sitovacie-stroje" }
Mlyny a šrotovníky
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "44" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "130" ["nright"]=> string(3) "131" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:26" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 16:22:16" ["position"]=> string(2) "12" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(20) "Mlyny a šrotovníky" ["description"]=> string(72) "

Zmenšovanie rôznych materiálov mletím, drvením alebo strihom

" ["link_rewrite"]=> string(18) "mlyny-a-srotovniky" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(44) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/44-small_default/mlyny-a-srotovniky.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(80) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/44-category_default/mlyny-a-srotovniky.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/44-medium_default/mlyny-a-srotovniky.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/44-small_default/mlyny-a-srotovniky.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(80) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/44-category_default/mlyny-a-srotovniky.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(78) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/44-medium_default/mlyny-a-srotovniky.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(44) } ["url"]=> string(54) "https://www.laboratornepristroje.sk/mlyny-a-srotovniky" }
Mikroskopy a Lupy
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "45" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "132" ["nright"]=> string(3) "133" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:26" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 16:22:16" ["position"]=> string(2) "13" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(17) "Mikroskopy a Lupy" ["description"]=> string(68) "

Laboratórne biologické mikroskopy a študentské mikroskopy

" ["link_rewrite"]=> string(17) "mikroskopy-a-lupy" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(45) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/45-small_default/mikroskopy-a-lupy.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/45-category_default/mikroskopy-a-lupy.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/45-medium_default/mikroskopy-a-lupy.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/45-small_default/mikroskopy-a-lupy.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/45-category_default/mikroskopy-a-lupy.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/45-medium_default/mikroskopy-a-lupy.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(45) } ["url"]=> string(53) "https://www.laboratornepristroje.sk/mikroskopy-a-lupy" }
Vzorkovače
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "46" ["id_parent"]=> string(1) "4" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "134" ["nright"]=> string(3) "135" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:26" ["date_upd"]=> string(19) "2023-02-02 16:22:16" ["position"]=> string(2) "14" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(11) "Vzorkovače" ["description"]=> string(69) "

Slúžia na odber vzoriek v poľnohospodárstve a v priemysle.

" ["link_rewrite"]=> string(10) "vzorkovace" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(46) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(69) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/46-small_default/vzorkovace.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/46-category_default/vzorkovace.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/46-medium_default/vzorkovace.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(69) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/46-small_default/vzorkovace.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(72) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/46-category_default/vzorkovace.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(70) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/46-medium_default/vzorkovace.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(46) } ["url"]=> string(46) "https://www.laboratornepristroje.sk/vzorkovace" }
Sitovacie stroje

AS 200 basic

Ref.: 30.016.0001
 • 20 µm-25 mm
 • |
 • 3 kg
 • |
 • analóg
 • |
 • 1 - 60 min
 • |
 • delenie /určovanie veľkosti častíc
 • |
 • priemysel/farmaceutika/poľnohospodárstvo a mnohé iné
 • |
 • prášky /sypké materiály /suspenzie
 • |
 • odhadzovací pohyb s točivým momentom
 • |
 • analógové/ 0 - 3 mm
 • |
 • 4 kg
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • 100 mm /150 mm /200 mm/203 mm
 • |
 • 450 mm
 • |
 • štandard/ pohodlie /každý pre mokré a suché sitovanie
 • |
 • IP 54 / IP 20
 • |
 • rôzne napätie
 • |
 • 1-fázové
 • |
 • 400 x 230 x 350 mm
 • |
 • 30 kg
 • |
 • Prevádzkové a aplikačné video
 • |
 • CE
 • |
Model AS 200 basic je ekonomickou alternatívou tejto rady so známou kvalitou a spoľahlivosťou Retsch. Je vybavený analógovým nastavením výšky vibrácií a doby sitovania.
Vyžiadať cenu Detail

ANKOM XT10 Extractor
Skladom u dodávateľa
Extrakcia tukov

ANKOM XT10 Extractor

Ref.: XT10-00
 • 6 miest
 • |
 • 4 miesta
 • |
 • stanovenie vlákniny
 • |
 • 0.5 - 1.0 g
 • |
 • 15 vzoriek
 • |
 • 0.5-3g
 • |
 • do 24 vzoriek naraz
 • |
 • 1-100%
 • |
 • 100 vzoriek
 • |
 • 144 vzoriek/deň
 • |
 • 0% ... 100%
 • |
 • 100°C
 • |
 • 240 V/50HZ
 • |
Nová technológia firmy ANKOM na stanovenia tukov tzv. sáčkovou metódou (FBT - Filter Bag Technology) poskytuje alternatívu k tradičnej metóde Soxtec extrakcie.
Vyžiadať cenu Detail

ANKOM200 Fiber Analyzer
Skladom u dodávateľa
Stanovenie Vlákniny

ANKOM200 Fiber Analyzer

Ref.: A200
 • 4 miesta
 • |
 • stanovenie vlákniny
 • |
 • 0.5 - 1.0 g
 • |
 • 6 miest
 • |
 • do 24 vzoriek naraz
 • |
 • 15 vzoriek
 • |
 • 0.5-3g
 • |
 • 1-100%
 • |
 • 100 vzoriek
 • |
 • 144 vzoriek/deň
 • |
 • 96 vzoriek
 • |
 • 90°C
 • |
 • +/- 1% pri obsahu 5-30%
 • |
 • 0% ... 100%
 • |
 • filtračných sáčkov
 • |
 • 56x57x32 cm
 • |
 • 24 kg
 • |
 • 25 kg
 • |
 • 120 vzoriek
 • |
 • 100°C
 • |
 • 240 V/50HZ
 • |
 • 20 kg
 • |
Stanovenie kyslej detergentnej vlákniny (ADF), Neutrálnej detergentnej vlákniny (NDF) a hrubej vlákniny (CF) v rastlinách, potravinách, krmivách, krmných zmesiach a pod. ANKOM 200 poskytuje správne...
Vyžiadať cenu Detail

NIRS Analyzátory

MININFRA XGrain

Ref.: 811022023
 • 790-1064 nm
 • |
 • 0.1 nm
 • |
 • 0.1 nm
 • |
 • Halogénová lampa
 • |
 • Si PIN fotodioda
 • |
 • približne 1 min
 • |
 • 3xUSB; LAN; WIFI
 • |
 • 100-240 VAC/12V/10A
 • |
 • 350 x 430 x 330 mm
 • |
NIR analyzátor na nedeštruktívne stanovenie kvalitatívnych ukazovateľov v celom zrne, bez prípravy vzorky šrotovaním s hektolitrovou váhou.
Vyžiadať cenu Detail

Sitovacie stroje

AS 200 digit

Ref.: 30.015.0001
 • 20 µm-25 mm
 • |
 • 3 kg
 • |
 • analóg
 • |
 • 1 - 60 min
 • |
 • delenie /určovanie veľkosti častíc
 • |
 • priemysel/farmaceutika/poľnohospodárstvo a mnohé iné
 • |
 • prášky /sypké materiály /suspenzie
 • |
 • odhadzovací pohyb s točivým momentom
 • |
 • analógové/ 0 - 3 mm
 • |
 • 4 kg
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • 100 mm /150 mm /200 mm/203 mm
 • |
 • 450 mm
 • |
 • štandard/ comfort/každý pre mokré a suché sitovanie
 • |
 • 10 s
 • |
 • rôzne napätie
 • |
 • 1-fázové
 • |
 • 400 x 230 x 350 mm
 • |
 • 30 kg
 • |
 • Prevádzkové a aplikačné video
 • |
 • CE
 • |
 • IP 54 / IP 20
 • |
Model AS 200 digit sa odporúča tam, kde sa vyžaduje digitálne zobrazenie času, intervalová prevádzka a analógové nastavenie spolu s optickým monitorovaním výšky vibrácií.
Vyžiadať cenu Detail

Extrakcia tukov

Det-gras 6N

Ref.: 4002842
 • 100-270°C
 • |
 • 2 miesta
 • |
 • 6 miest
 • |
 • 30 programov
 • |
 • do 50 min.
 • |
 • 100 ml/250 ml/400 ml
 • |
 • áno
 • |
 • celulózové/sklenené
 • |
 • LCD
 • |
 • áno
 • |
6-miestny extrakčný prístroj na stanovenie tukov v potravinách, obilninách a v ďalších materiáloch.
Vyžiadať cenu Detail

Dosi-Fiber 6
Skladom u dodávateľa
Stanovenie Vlákniny

Dosi-Fiber 6

Ref.: 4000623
 • 6 miest
 • |
 • stanovenie vlákniny
 • |
 • 0.5 - 1.0 g
 • |
 • 4 miesta
 • |
 • do 24 vzoriek naraz
 • |
 • 15 vzoriek
 • |
 • 0.5-3g
 • |
 • 1-100%
 • |
 • 100 vzoriek
 • |
 • 144 vzoriek/deň
 • |
 • 96 vzoriek
 • |
 • 90°C
 • |
 • +/- 1% pri obsahu 5-30%
 • |
 • 0% ... 100%
 • |
 • filtračných sáčkov
 • |
 • 56x57x32 cm
 • |
 • 24 kg
 • |
 • 25 kg
 • |
 • 120 vzoriek
 • |
 • 100°C
 • |
 • 240 V/50HZ
 • |
 • 20 kg
 • |
Stanovenie hrubej vlákniny, kyslej a neutrálne - detergentnej vlákniny, lignínu a podobných ukazovateľov v rastlinách, potravinách, krmivách, kŕmnych zmesiach a ďalších.
Vyžiadať cenu Detail

NIRS Analyzátory

MININFRA SGrain

Ref.: 8111022023
 • 790-1064 nm
 • |
 • 0.1 nm
 • |
 • 0.1 nm
 • |
 • Halogénová lampa
 • |
 • Si PIN fotodioda
 • |
 • približne 1 min
 • |
 • 3xUSB; LAN; WIFI
 • |
 • 100-240 VAC/12V/10A
 • |
 • 350 x 340 x 330 nm
 • |
NIR analyzátor na nedeštruktívne stanovenie kvalitatívnych ukazovateľov v celom zrne, bez prípravy vzorky šrotovaním
Vyžiadať cenu Detail

Sitovacie stroje

AS 200 control

Ref.: 30.018.0001
 • 20 µm-25 mm
 • |
 • 3 kg
 • |
 • digital
 • |
 • 1 - 99 min
 • |
 • delenie /určovanie veľkosti častíc
 • |
 • priemysel/farmaceutika/poľnohospodárstvo a mnohé iné
 • |
 • prášky /sypké materiály /suspenzie
 • |
 • odhadzovací pohyb s točivým momentom
 • |
 • 0.2 - 3 mm
 • |
 • 6 kg
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • 100 mm /150 mm /200 mm/203 mm
 • |
 • 450 mm
 • |
 • štandard/ comfort/každý pre mokré a suché sitovanie
 • |
 • 10 -99 s
 • |
 • 1.0 - 15.1 g
 • |
 • 9
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • áno
 • |
 • 200-240 V/ 50 Hz
 • |
 • 1-fázové
 • |
 • 400 x 230 x 350 mm
 • |
 • 30 kg
 • |
 • Prevádzkové a aplikačné video
 • |
 • CE
 • |
 • IP 54/IP 20
 • |
Vďaka plne digitálnemu ovládaniu a kalibračnému certifikátu je model AS 200 control nepostrádateľný pre všetkých užívateľov, ktorí kladú veľký dôraz na presnosť a prevádzkový komfort, a musia...
Vyžiadať cenu Detail

Produkt pridaný na porovnanie