Destilovaná Demi voda

Čistá voda je jednoducho taká, z ktorej sú odstránené všetky nežiadúce zložky. Využíva sa na rôzne účely a nenachádza sa v nej nič okrem samotnej H2O. V prírode ju v takomto stave bežne nedokážeme nájsť, no s pomocou technológie jej k tomu môžeme ľahko dopomôcť. Existuje hneď niekoľko spôsobov ako zbaviť vodu nežiadúcich látok, no najznámejším a historicky najdlhšie používaným je parná destilácia.

Ide o metódu, pri ktorej dochádza k čiastočnému odpareniu vody a jej skondenzovaniu. Skondenzovaná para sa následne chladí a odvádza do ďalšej nádoby, pričom všetky nečistoty a prímesi vody ostávajú kvôli rozdielnemu bodu varu na mieste. Pre vedecké účely sa dnes destilačné prístroje používajú k čisteniu vody s bežnou tvrdosťou, avšak moderné destilačné zariadenia, ako napríklad sklenené destilačné prístroje SIMAX z našej ponuky, sú doplnené o zmäkčovací filter. Tieto zariadenia zodpovedajú potrebám zákazníkov, ktorí pre účely destilácie využívajú bežne dostupnú vodovodnú vodu vyhovujúcu normám ČSN 830611 pre pitnú vodu. Výsledným produktom pri tomto procese je destilovaná voda zbavená minerálov, mikroorganizmov a ďalších nepatrných mikročastíc, ktorých celkové množstvo je po destilácii menej ako 10 mg.dm-3.

Okrem parnej destilácie poznáme ďalšie spôsoby čistenia vody fungujúce prevažne na princípoch filtrácie. Jedným z týchto procesov je aj reverzná osmóza, ktorá je širokej verejnosti známa sotva niekoľko desiatok rokov. Prebieha na základe procesu osmózy, fyzikálnemu javu vlastnému všetkým živým bunkám. Tie sú obalené semipermeabilnými membránami, ktorými z prostredia s nižšou koncentráciou rozpustných látok prechádzajú molekuly vody do prostredia s vyššou koncentráciou. V prípade reverznej osmózy proces prebieha vďaka tlaku vyvíjanému na prostredie s vyššou koncentráciou presne opačne. Výsledkom je napokon demineralizovaná voda, tiež nazývaná ultračistá voda, ktorá oproti destilovanej vode vyhovuje aj tým najprísnejším štandardom pre využitie v chemickom priemysle, farmácii a zdravotníctve.

Demineralizačné prístroje fungujúce na princípe reverznej osmózy nájdete aj v našej ponuke. Ich najväčšou výhodou je široké spektrum možností, ktoré na základe prídavných modulov a ďalších častí ponúkajú. Samotné moduly reverznej osmózyodstraňujú z vody anorganické ióny, organické látky, baktérie a mikroorganizmy s úspešnosťou veľmi blízkou 100%. Okrem samotných filtračných modulov u nás nájdete aj kompletné vybavenie pre ďalšiu filtráciu, sledovanie vodivosti a hladiny vody, a takisto užitočné UV filtre, ktoré účinne odstraňujú baktérie, cysty a iné mikroorganizmy.

Možnosti čistenia vody sú u nás rozšírené aj o výber poloautomatických prístrojov DIWA a plne automatických demineralizačných prístrojov EWA 20 a IWA, ktoré sú taktiež plne prispôsobiteľné vašim potrebám. Oproti najvyššiemu štandardu, ktorý tieto filtračné prístroje predstavujú, sú zárukou spoľahlivosti, nadštandardného komfortu a vysokej rýchlosti filtrácie.

Naši zákazníci z laboratórneho prostredia sa starajú o to, aby spoločnosť poznala skutočný stav sveta okolo nás. Analyzujú nespočetné množstvo vzoriek, uskutočňujú chemické reakcie, pri ktorých sa nezaobídu bez dokonale čistej vody. Laboratória a výskumné strediská na Slovensku častokrát spolupracujú s renomovanými vedeckými inštitútmi po celom svete, a preto ich predstaviteľom záleží na najvyššej kvalite. Z tohto hľadiska je nesmierne dôležité, aby voda použitá na analytické účely bola naozaj ultračistá a neobsahovala ani “smietku” navyše. Laboratórne predpisy a normy si vyžaduju najvyššiu čistotu a kvalitu vody, nakoľko čo i len nepatrné množstvo nanočastíc prítomných v tejto vode dokáže nepriaznivo ovplyvniť priebeh chemických reakcií a výsledky meraní. Preto ktokoľvek, kto potrebuje na pravidelnej báze prístup k takto očistenej, destilovanej, demineralizovanej či super čistej vode a záleží mu na dodržiavaní svetovo najvyšších štandardov, neváha obrátiť sa na nás. S pomocou našich technológií vám takéto podmienky hravo dokážeme zabezpečiť.

Sklenené destilačné prístroje
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "53" ["id_parent"]=> string(1) "7" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "156" ["nright"]=> string(3) "157" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:27" ["date_upd"]=> string(19) "2019-11-25 18:11:20" ["position"]=> string(1) "0" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(33) "Sklenené destilačné prístroje" ["description"]=> string(161) "

Výroba destilovanej, alebo čistej vody pomocouskleneného destilačného prístroja I-DPE. Voda vhodná pre laboratória, zdravotníctvo alebo priemysel

" ["link_rewrite"]=> string(29) "sklenene-destilacne-pristroje" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(53) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(88) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/53-small_default/sklenene-destilacne-pristroje.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(91) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/53-category_default/sklenene-destilacne-pristroje.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(89) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/53-medium_default/sklenene-destilacne-pristroje.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(88) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/53-small_default/sklenene-destilacne-pristroje.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(91) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/53-category_default/sklenene-destilacne-pristroje.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(89) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/53-medium_default/sklenene-destilacne-pristroje.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(53) } ["url"]=> string(65) "https://www.laboratornepristroje.sk/sklenene-destilacne-pristroje" }
Reverzná osmóza
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "54" ["id_parent"]=> string(1) "7" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "158" ["nright"]=> string(3) "159" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:28" ["date_upd"]=> string(19) "2019-11-25 18:12:06" ["position"]=> string(1) "1" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(17) "Reverzná osmóza" ["description"]=> string(122) "

Výroba destilovanej, alebo čistej vody pomocou reverznej osmózy pre laboratória, zdravotníctvo alebo priemysel

" ["link_rewrite"]=> string(15) "reverzna-osmoza" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(54) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/54-small_default/reverzna-osmoza.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/54-category_default/reverzna-osmoza.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/54-medium_default/reverzna-osmoza.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/54-small_default/reverzna-osmoza.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/54-category_default/reverzna-osmoza.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/54-medium_default/reverzna-osmoza.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(54) } ["url"]=> string(51) "https://www.laboratornepristroje.sk/reverzna-osmoza" }
Ionex a filtre
array(22) { ["id_category"]=> string(2) "55" ["id_parent"]=> string(1) "7" ["id_shop_default"]=> string(1) "1" ["level_depth"]=> string(1) "3" ["nleft"]=> string(3) "160" ["nright"]=> string(3) "161" ["active"]=> string(1) "1" ["date_add"]=> string(19) "2019-01-08 19:59:28" ["date_upd"]=> string(19) "2019-11-25 18:15:08" ["position"]=> string(1) "2" ["is_root_category"]=> string(1) "0" ["id_lang"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(14) "Ionex a filtre" ["description"]=> string(35) "

Náhradné filtre a náplne.

" ["link_rewrite"]=> string(14) "ionex-a-filtre" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(55) ["legend"]=> string(10) "no picture" ["image"]=> array(6) { ["bySize"]=> array(3) { ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/55-small_default/ionex-a-filtre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["category_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/55-category_default/ionex-a-filtre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/55-medium_default/ionex-a-filtre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(73) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/55-small_default/ionex-a-filtre.jpg" ["width"]=> int(98) ["height"]=> int(127) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/55-category_default/ionex-a-filtre.jpg" ["width"]=> int(1003) ["height"]=> int(200) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(74) "https://www.laboratornepristroje.sk/c/55-medium_default/ionex-a-filtre.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(584) } ["legend"]=> string(0) "" ["id_image"]=> int(55) } ["url"]=> string(50) "https://www.laboratornepristroje.sk/ionex-a-filtre" }
Produkt pridaný na porovnanie