Prepravné podmienky a ceny prepravy

1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

2. Detailné a aktualizované informácie o prepravných podmienkach sa nachádzajú tu:
 Dodacie podmienky

Platobné podmienky

Platbu môžete u nás zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov, ceny sú zobrazované vrátane DPH :

  • Dobierka (iba v SR)

Hotovosť priamo do rúk prepravcovi, ktorý Vám zásielku privezie na Vami určenú adresu.

  • Bankový prevod (iba v SR)

V prijatej objednávke zaslanej na Vašu e-mailovú adresu nájdete všetky platobné údaje. Prihláste sa na svoj internet banking a čiastku môžete jednoducho previesť na náš účet: IBAN: SK11 0200 0000 0000 2180 3312. Akonáhle zaregistrujeme vašu platbu, okamžite Vám posielame objednaný tovar.

Variabilný symbol: číslo objednávky

Produkt pridaný na porovnanie