Zastavme šírenie COVID-19 laboratórným vybavením od firmy IKA

Na úspešné testovanie  prítomnosti vírusu Covid-19  je potrebné minimálne nasledovné laboratórne vybavenie.

  • pipety
  • trepačka alebo Roller
  • termoshaker
  • centrifúga
  • homogenizátor
  • sterilizátor - sušiareň
  • magnetické miešadlo

Fixné a nastaviteľné pipety
Roller 6

Široký sortiment pipiet

Viacmiestny roller

Vortex 3

Centrifúgy

Produkt pridaný na porovnanie