Máte otázku?

048 / 415 4256

0905 441 876

vkolarik@intertec.sk

Potrebujete servis?

0905 402 025

dvilmon@intertec.sk

Vyžiadať
cenovú ponuku

Kategórie

PrestaShop

Odber noviniek

SW Entry Mikrovlnný rozkladný systém

1 položka na sklade

Pozor: Posledné kusy na sklade!

Mikrovlnný rozkladný systém Speedwave Entry

mikrovlnný rozkladný systém od firmy Berghof, ktorá v sebe spája dlhoročné skúsenosti tradičného výrobcu rozkladných zariadení s najnovšími inováciami v odbore mikrovlnných rozkladných systémov.


Výsledkom sú vysoko univerzálne a veľmi ľahko ovládateľné zariadenia, ktoré v jednom prístroji spájajú výhody mineralizácie v teflóne, ale i v kremeni. Zariadenia zabezpečujú možnosti vysokotlakového rozkladu s vysokým výkonom a zároveň spĺňajú maximálne nároky v oblasti stopovej analýzy (sú minimalizované pamäťové efekty).
Vďaka patentovanej technológii merania teploty rozkladnej zmesi, v každej nádobe je možné použiť ľubovolnú zmes kyselín (teda napr. i H2SO4 , HF, …), a to i pre materiály intenzívne absorbujúce mikrovlnné žiarenie. Veľmi rýchla regulácia rozkladného procesu, na základe spätnej teplotnej väzby, zabráni zataveniu rozkladaného materiálu do rozkladnej nádoby, aj jeho termickému poškodeniu.


Jedine firma Berghof ponúka systém, ktorý umožňuje rýchle bezkontaktné meranie teploty i vo vysokotlakových teflónových nádobách (je možné používať aj HF).

Kontrola rozkladu

Veľmi rýchly ohrev vzoriek v mikrovlnnom poli je spojený s náhodnými spontánnymi reakciami, ktoré vyžadujú, na bezpečne riadený rozklad, veľmi rýchle snímanie teploty reakčnej zmesi. Mikrovlnný rozkladný systém Speedwave Entry je vybavený bezkontaktnými snímačmi na snímanie teploty reakčnej zmesi v reálnom čase. Vďaka tomu dokáže efektívne potlačiť tieto náhodné a spontánne reakcie a umožní bezpečný rozklad aj veľmi náročných vzoriek

Bezkontaktná technológia teplotného snímača

HOME

Mikrovlnný rozkladný systém Speedwave Entry zabezpečí bezkontaktné meranie teploty reakčnej zmesi v každej rozkladnej nádobe.

 

Pre meranie teploty platí

 • snímače nie sú ovplyvnené mikrovlnným žiarením
 • elektrické obvody snímačov sú umiestnené mimo mikrovlnného poľa
 • snímače sú z chemicky odolného materiálu
 • snímače nie sú umiestnené vo vnútri rozkladnej nádoby a preto nehrozí riziko ich kontaminácie, poškodenia ani opotrebovania v dôsledku častej montáže a demontáže
 • rozkladné nádoby nemajú žiadny mŕtvy objem a preto sa ľahko čistia

Charakteristika Speedwave Entry

 • Rotor pre 10 nádob DAP-60K (objem 60 ml/40 bar/230°C, krátkodobo 260°C). Uprostred karusela je teflónová zberná nádoba, v ktorej dochádza k záchytu vzorky v prípade prerazenia bezpečnostnej poistky (tzv. Rupture disc). Pre tento prípad je nádoba prepojená s odťahom pre odvod pár (objednáva sa samostatne)
 • Bezpečnosť systému je zaistená systémom prierazných poistiek vo viečku každej nádoby. V prípade prekročenia medzného tlaku príde k prerazeniu poistky a rozkladná zmes sa zachytí v strednej zbernej nádobe. Samotné rozkladné nádoby dokonale tesnia a počas mineralizácie nemôže dochádzať k úniku pár.
 • Kontinuálne (bez-pulzné) riadenie výkonu pece (max. výkon 1000 W) zaisťuje dokonalé riadenie aj v prípade kritických vzoriek. Vďaka tomu je možné použiť ľubovolnú zmes kyselín (teda napr. i H2SO4, HF, …) z výnimkou zmesí tvoriacich explozívnu zmes s mineralizovanou vzorkou.
 • Mikrovlnný rozkladný systém je riadený externou riadiacou jednotkou (miniatúrny PC) s dotykovou obrazovkou, s OS Windows. Nainštalovaný softvér má už pred-inštalované programy pre rozklady rôznych typov vzoriek. Samozrejme je možná aj tvorba vlastných rozkladných programov. Softvér umožňuje sledovanie rozkladu a uloženie jeho priebehu. Tieto dáta je možné exportovať pomocou USB rozhrania
 • Rozkladné nádoby sú vyrobené z Teflonu TFMTM-PTFE s toleranciou 0,01 mm a povrch nádoby je dokonale uzatvorený a sú minimalizované pamäťové efekty (neprejavujú sa ani pri Hg!). Ďalšou výhodou je ľahké čistenie nádob, pretože prípadné nerozložené zvyšky (napríklad pri niektorých anorganických pigmentoch pri mineralizácii bez HF) sa neuchytia pevne na stenách.
 • Kontinuálne sledovanie teploty reakčnej zmesi vo vnútri každej rozkladnej nádoby
 • Použitá je patentovaná technológia priameho bezkontaktného merania teploty reakčnej zmesi pomocou IR snímača

Výhody bezkontaktného merania teploty sú:

 • Bezkontaktné meranie nemá žiadne riziko kontaminácie vzorky
 • veľmi dlhá životnosť zariadenia
 • veľmi rýchla reakčná doba 0,1 sek.
 • rozkladný proces je presne riadený a kontrolovaný na základe reálnych dejov prebiehajúcich vo vnútri jednotlivých nádob
 • Nedochádza k pretlakovaniu nádob a výrazne je znížené kypenie vzoriek v dôsledku neriadených exotermických reakcií. Zároveň sa dosahuje výrazné predĺženie životnosti nádob a zníženie prevádzkových nákladov
 • Objem 60 ml
 • Teplota 230°C
 • Počet nádob 10 nádob
 • Tlak 40 bar

  Polia ozbnačené * sú povinné

Ref.Unit priceAvail.Buy
0,00 €