AAS XplorAA

AAS XplorAA

: 99-0569-00
na objednávku do 30 dní
Najnovší a najmenší model AAS od firmy GBC s možnosťou merania aj v emisnom móde, s HYPER - PULZNOU korekciou pozadia, s asymetrickou moduláciou 2:1 (redukuje šum až o 40%), s držiakom pre 2 HCL lampy.

GBC XplorAA Atomový Absorbčný Spektrometer

nový a najmenší dvojlúčový (voliteľne aj jednolúčový) AAS s možnosťou merania aj v emisnom móde, s HYPER - PULZNOU korekciou pozadia, s asymetrickou moduláciou 2:1 (redukuje šum až o 40%).
Optika je je chránená proti prachu a je s ochrannou kremennou vrstvou.

Charakteristika

 • dvojlúčový AAS s hyperpulznou korekciou pozadia pomocou kontinuálneho zdroja žiarenia (korekčný rozsah 175-425 nm, interval medzi čítaním signálov je iba 1 ms!
 • spoľahlivá korekcia i rýchlych signálov pozadia až do hodnôt absorbancie 3.0)
 • Fast-Ebert monochromátorom, ohnisková vzdialenosť 330 mm, mriežka 1800 vr/mm, rozsah vlnových dĺžok 175-650 nm (voliteľné 900 nm).
 • automatické nastavovanie vlnovej dĺžky, prúdu HCL lampy, šírky štrbiny od 0.1 do 2.0 nm
 • Garantovaná citlivosť a presnosť stanovenia. Odozva signálu na 5 ppm Cu je >0.85 Abs s presnosťou 0,45% RSD.
 • unikátny lampový držiak na dve HCL lampy s možnosťoou predžhavenia druhej lampy
 • voliteľné - zabudovaný zdroj pre novú generáciu SUPER HCL lámp (znižuje detekčné limity a zvyšuje linearitu kalibračnej krivky
 • GCM plynová časť s prietokomerom na plyn a vzduch. Programovateľná sekcia zapálenia plameňa, bezpečnostné poistky
 • štandardne titánový horák so zníženou spotrebou plynov
 • originálna konštrukcia horáka pre oxid dusný minimalizuje tvorbu blokád
 • vysoká garantovaná citlivosť plameňového systému
 • komplexný a jednoducho ovládateľný software vrátane multielementárnej anlýzy, QC/QA a exportu do LIMS
Optický systém
dvojlúčový
Vlnový rozsah
175 - 900 nm
HCL lampy
6 HCL
Monochromátor
Ebert-Fastie s 1800 vr./mm
Ohnisková vzdialenosť
330mm
Nastavenie vlnovej dĺžky
automaticky podľa zvoleného prvku
Šírka štrbiny
automaticky nastaviteľná od 0.1 do 2.0 nm s krokom 0.1 nm
Výška štrbiny
automaticky nastaviteľná pre všetky šírky štrbiny
Modulácia signálu
asymetrická 2 / 1
Korekcia pozadia
Deutériová Hyper Pulzná veľmi rýchla korekcia s mŕtvym časom iba 1 ms!
Nastavenie HCL
manuálne
Super HCL
voliteľné
Plynová časť
automatická s manuálnym nastavovaním
Horák
titánový s 10 cm štrbinou pre acetylén a 5 cm pre oxid dusný
Nastavenie horáka
manuálne
Rotácia horáka
manuálne
Nebulizér (rozprašovač)
Pt/Ir kapilára s nastaviteľným prietokom
Garantovaná citlivosť
viac ako 0.8 Abs pre 5 ppm Cu
Garantovaná presnosť
lepšia ako 0.45%RSD
Softvér
je súčasťou dodávky
Počítač
externý

Polia ozbnačené * sú povinné

Produkt pridaný na porovnanie