Mykotoxíny

Kvalitatívne a kvantitatívne  stanovenie mykotoxínov pomocou ELISA setov, testovacích prúžkov, čistiace kolónky, štandardy a CRM.  

Mykotoxíny

ELISA sety

0,00 €
Elisa sety, AgraQuant ® testovacie sety na stanovenie mykotoxínov (Aflatoxíny, DON, ZON, Ochratoxin,) od firmy Romer Labs dávajú spoľahlivé kvantitatívne výsledky v 15 - 20 minútach. Sú rovnocenné s výsledkami získanými z HPLC.
Detail Ponuka

Product added to wishlist
Produkt pridaný na porovnanie