Máte otázku?

048 / 415 4256

0905 441 876

vkolarik@intertec.sk

Potrebujete servis?

0905 402 025

dvilmon@intertec.sk

Vyžiadať
cenovú ponuku

Kategórie

PrestaShop

Odber noviniek

Poľnohospodárstvo

Prístroje a zariadenia na analýzu najčastejšie sa vyskytovaných látkach v rastlinách, potravinách, obilninách a krmivách. Merač dusikatých látok (N-tester), merače chemických látok a potravinársky pridaných látok, mykotoxínov, alergénov, tuku, pádového čísla (Hagbergovo číslo), na stanovenie sedimentácie (sedimentačný index), vlákniny, lignínu a iných ukazovateľov, na meranie konzistencie vzoriek, vlhkomery (na meranie vlhkosti), mlyny (na meltie a drvenie materiálov).
 • NIRS Analyzátory

  NIR a FT NIRS spektrofotometre vhodné na analýzu krmív, obilnín, potrravín, celulózy a papiera. Prevádzajú rýchlu a...

 • Stanovenie dusíka-Kjeldhal

  Kjeldhalov analyzátor pre stanovenie dusíkatých látok (manuálny, poloautomatický alebo plne automatický)

 • Stanovenie tukov

  Det-gras N - 6 miestny extrakčný prístroj na stanovenie tukov v potravinách, obilninách a v ďalších materiáloch

 • Stanovenie Vlákniny

  Dosi-Fiber – prístroj na stanovenie hrubej, kyslej a neutrálne-detergentnej vlákniny, lignínu a podobných...

 • Stanovenie Mykotoxínov

  Prístroje detekujú prítomnosť mykotoxínov, hormónov, antibiotík, melamínov, alergénov, proteínu CP4 EPSPS alebo...

 • Vlhkomery

  Analyzátory vlhkosti s infračerveným konvenčným ohrevom alebo halogénovým ohrevom vzorky

 • Stanovenie čísla...

  Laboratórny prístroj typu ED 3000 určuje „číslo poklesu" (Hagbergovo číslo) obilnín

 • Sedimentačný index – Zelenyho test

  SDZT 4 – Laboratórne zariadenie na stanovenie sedimentačnej hodnoty podľa Zelenyho v zmysle STN ISO 5529

 • Sitá

  Široký výber sít pre chemický, farmaceutický, potravinársky a poľnohospodársky priemysel, strojárstvo,...

 • Sitovacie stroje

  Analytické sitovacie stroje rady AS sa používajú v oblastiach výskumu a vývoja, pri kvalitatívnej kontrole...

 • Mlyny a šrotovníky

  Zmenšovanie rôznych materiálov mletím, drvením alebo strihom

 • Mikroskopy a Lupy

  Laboratórne biologické mikroskopy a študentské mikroskopy

 • Vzorkovače

  Slúžia na odber vzoriek v poľnohospodárstve a v priemysle.


produktov na stránku

produktov na stránku