Máte otázku?

048 / 415 4256

0905 441 876

vkolarik@intertec.sk

Potrebujete servis?

0905 402 025

dvilmon@intertec.sk

Vyžiadať
cenovú ponuku

Kategórie

Analytické prístroje

Analytické prístroje: pôvodný text:Analytické prístroje na analýzu vzoriek v chemických laboratóriach, v priemysle, potravinárstve, farmácii, zdravotníctve, v poľnohospodárstve. Spektrofotometre (spektrometer). Spektrometre merajú chemické zloženie látky, spektroskopickú analýzu (absorbcia, transmitancia a koncentrácia látky). Optické prístroje (refraktometre) na meranie index lomu, Brix (%), obsah vody, cukornatosť, objemové percentá alkoholu, slanosť roztokov a bod tuhnutia chladiacich kvapalín. Polarimetre na meranie optickej otáčavosti, váhy (hmotnosť telies), viskozimetre na meranie vnútorného trenia kvapaliny (viskozita), vodná aktivita, pH a vodivosť, kalorimeter (zmena energie a tepelná kapacita), stanovenie biologickej spotreby kyslíka (BSK) a dusíka (Kjeldahlova metóda).


produktov na stránku

 • IKA Kalorimeter C 5000

  Obj. č.: 8803000
  • Adiabatický
  • |
  • zabudovaný termostat
  • |
  • 15 min.
  • |
  • ÁNO
  • |
  • ÁNO
  • |
  • 22 min.
  • |
  • 10 min.
  • |
  • 0.05 %RSD (1g kys. benzoic NBS39i)
  • |
  • 0.05 %RSD (1g kys. benzoic NBS39i)
  • |
  • 0.1 %RSD (1g kys. benzoic NBS39i)
  • |
  • 25 °C
  • |
  • 0.0001 K
  • |
  • 40 000 J
  • |
  • 40 bar
  • |
  • ÁNO
  • |
  • ÁNO
  • |
  • RS232/Centronix
  • |
  • 230 V/50 Hz
  • |
  • 1300 W
  • |
  • 74 x 40 x 38 cm / 58 kg
  • |
  Skladom Detail

 • IKA Kalorimeter C 6000 global standar...

  Obj. č.: 8804300
  • Adiabatický
  • |
  • bez chladiča
  • |
  • 12 min.
  • |
  • 40 000 J
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 5
  • |
  • 6
  • |
  • 4
  • |
  • 4
  • |
  • 0.05%RSD
  • |
  • 0.15%RSD
  • |
  • 0.05%RSD
  • |
  • áno
  • |
  • 22°C
  • |
  • 30°C
  • |
  • 0.0001 K
  • |
  • 12°C
  • |
  • 27°C
  • |
  • 1.5 bar
  • |
  • prietok
  • |
  • RC 2 basic
  • |
  • 60 l/hod.
  • |
  • 70 l/hod.
  • |
  • 60 l/hod.
  • |
  • 40 bar
  • |
  • RS 232
  • |
  • USB
  • |
  • RS 232
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • nie
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 500 x 425 x 450 mm
  • |
  • 29 kg
  • |
  • 20-30°C
  • |
  • 80%
  • |
  • IP20
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 220-240 V/100-120 V
  • |
  • 50/60 Hz
  • |
  • 1700 W
  • |
  Skladom Detail

 • IKA Kalorimeter C 6000 isoberibol Pac...

  Obj. č.: 10001048
  • izoperibolický
  • |
  • s chladičom
  • |
  • 4 merania/hod.
  • |
  • 40 000 J
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 6
  • |
  • 4
  • |
  • 0.15%RSD
  • |
  • 0.05%RSD
  • |
  • áno
  • |
  • 22°C
  • |
  • 30°C
  • |
  • 0.0001 K
  • |
  • 12°C
  • |
  • 27°C
  • |
  • 1.5 bar
  • |
  • tečúca voda
  • |
  • prietok
  • |
  • RC 2 basic
  • |
  • 60 l/hod.
  • |
  • 70 l/hod.
  • |
  • 60 l/hod.
  • |
  • 40 bar
  • |
  • RS 232
  • |
  • USB
  • |
  • RS 232
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 500 x 425 x 450 mm
  • |
  • 29 kg
  • |
  • 20-30°C
  • |
  • 80%
  • |
  • IP20
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 220-240 V/100-120 V
  • |
  • 50/60 Hz
  • |
  • 1700 W
  • |
  Skladom Detail

 • IKA Kalorimeter C 6000 isoberibol Pac...

  Obj. č.: 8804700
  • izoperibolický
  • |
  • bez chladiča
  • |
  • 4 merania/hod.
  • |
  • 40 000 J
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 6
  • |
  • 4
  • |
  • 0.15%RSD
  • |
  • 0.05%RSD
  • |
  • áno
  • |
  • 22°C
  • |
  • 30°C
  • |
  • 0.0001 K
  • |
  • 12°C
  • |
  • 27°C
  • |
  • 1.5 bar
  • |
  • tečúca voda
  • |
  • prietok
  • |
  • RC 2 basic
  • |
  • 60 l/hod.
  • |
  • 70 l/hod.
  • |
  • 60 l/hod.
  • |
  • 40 bar
  • |
  • RS 232
  • |
  • USB
  • |
  • RS 232
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 500 x 425 x 450 mm
  • |
  • 29 kg
  • |
  • 20-30°C
  • |
  • 80%
  • |
  • IP20
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 220-240 V/100-120 V
  • |
  • 50/60 Hz
  • |
  • 1700 W
  • |
  Skladom Detail

 • Pro-Nitro M

  Obj. č.: 4002627
  • 0.2 - 200 mg
  • |
  • 99.5%
  • |
  • 35 - 40 ml/min.
  • |
  • 80 - 100 l/hod.
  • |
  • 2.5 lit./hod.
  • |
  • 6 lit.
  • |
  • 2 lit.
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  Vypredané Detail

 • Pro-Nitro S

  Obj. č.: 4002851
  • 0.2 - 200 mg
  • |
  • 99.5%
  • |
  • 35 - 40 ml/min.
  • |
  • 80 - 100 l/hod.
  • |
  • 2.5 lit./hod.
  • |
  • 6 lit.
  • |
  • 2 lit.
  • |
  • 2 lit
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  Vypredané Detail

 • Pro-Nitro A

  Obj. č.: 4002430
  • 0.2 - 200 mg
  • |
  • 99.5%
  • |
  • 35 - 40 ml/min.
  • |
  • 80 - 100 l/hod.
  • |
  • 2.5 lit./hod.
  • |
  • 6 lit.
  • |
  • 2 lit.
  • |
  • 2 lit
  • |
  • 2 lit.
  • |
  • 1.5%
  • |
  • 0.01 ml
  • |
  Vypredané Detail

 • Mineralizačný blok „Block-digest“

  Obj. č.: 4000631
  • 450°C
  • |
  • 6/12/20 miest
  • |
  • digitálne
  • |
  • 20 programov
  • |
  • 250 ml
  • |
  • 12/24/40 miest
  • |
  • 100 ml
  • |
  • max 600 min.
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  Vypredané Detail

 • Neutralizačná jednotka na...

  Obj. č.: 4001612_S
  • Neutralizácia kyselinových výparov
  • |
  • NaOH
  • |
  • 65 dBA
  • |
  • áno
  • |
  Vypredané Detail

 • KJELTEC™ 8100

  • stanovenie dusíkatých látok
  • |
  • automatika
  • |
  • "SAFE" funkcia
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  Vypredané Detail

 • KJELTEC™ 8200

  • Stanovenie dusíkatých látok
  • |
  • automatika
  • |
  • "SAFE" funkcia
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  Vypredané Detail

 • KJELTEC™ 8400

  • Stanovenie dusíkatých látok
  • |
  • automatika
  • |
  • "SAFE" funkcia
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  Vypredané Detail

 • Mineralizačný blok-Tecator

  • 450°C
  • |
  • 8/20/40 trubíc
  • |
  • 100 ml/250 ml/400 ml
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • digitálne
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  Vypredané Detail

 • AAS SavantAA Σ

  Obj. č.: 99-0579-00
  • dvojlúčový
  • |
  • 175 - 900 nm
  • |
  • 8 HCL
  • |
  • Ebert-Fastie s 1800 vr./mm
  • |
  • 330mm
  • |
  • automaticky podľa zvoleného prvku
  • |
  • automaticky nastaviteľná od 0.1 do 2.0 nm s krokom 0.1 nm
  • |
  • automaticky nastaviteľná pre všetky šírky štrbiny
  • |
  • asymetrická 2 / 1
  • |
  • Deutériová Hyper Pulzná veľmi rýchla korekcia s mŕtvym časom iba 1 ms!
  • |
  • automatický výber a nastavenie lampy do optickej osy prístroja
  • |
  • štandardne pre 1 Super HCL/voliteľné pre 4
  • |
  • počítačom riadená plynová automatika s reguláciou so spätnou väzbou
  • |
  • titánový s 10 cm štrbinou pre acetylén a 5 cm pre oxid dusný
  • |
  • motorizované nastavenie výšky a stredu horáka
  • |
  • motorická s krokom 0.1° a presnosťou 0.01°
  • |
  • Pt/Ir kapilára s nastaviteľným prietokom
  • |
  • viac ako 0.8 Abs pre 5 ppm Cu
  • |
  • lepšia ako 0.45%RSD
  • |
  • je súčasťou dodávky
  • |
  • externý
  • |
  Skladom Detail

 • AAS SavantAA Z

  Obj. č.: 99-0580-00
  • jednolúčový
  • |
  • 175 - 900 nm
  • |
  • 8
  • |
  • Ebert-Fastie s 1800 vr./mm
  • |
  • 330mm
  • |
  • automaticky podľa zvoleného prvku
  • |
  • automaticky nastaviteľná od 0.1 do 2.0 nm s krokom 0.1 nm
  • |
  • automaticky nastaviteľná pre všetky šírky štrbiny
  • |
  • asymetrická 2 / 1
  • |
  • Pozdĺžna Zeemanová-veľmi rýchla korekcia s mŕtvym časom iba 1 ms!
  • |
  • nastaviteľná sila magnetického poľa od 0.6 do 1.1T
  • |
  • Priečný ohrev-s najvyššou rýchlosťou ohrevu na trhu
  • |
  • štandardne pre 1 Super HCL/voliteľné pre 4
  • |
  • viac ako 0.8 Abs pre 5 ppm Cu
  • |
  • lepšia ako 0.45%RSD
  • |
  • je súčasťou dodávky
  • |
  • externý
  • |
  Skladom Detail

 • AAS SavantAA

  Obj. č.: 99-0578-00
  • dvojlúčový
  • |
  • 175 - 900 nm
  • |
  • 8 HCL
  • |
  • Ebert-Fastie s 1800 vr./mm
  • |
  • 330mm
  • |
  • automaticky podľa zvoleného prvku
  • |
  • automaticky nastaviteľná od 0.1 do 2.0 nm s krokom 0.1 nm
  • |
  • automaticky nastaviteľná pre všetky šírky štrbiny
  • |
  • asymetrická 2 / 1
  • |
  • Deutériová Hyper Pulzná veľmi rýchla korekcia s mŕtvym časom iba 1 ms!
  • |
  • automatický výber a nastavenie lampy do optickej osy prístroja
  • |
  • voliteľné
  • |
  • počítačom riadená plynová automatika s reguláciou so spätnou väzbou
  • |
  • titánový s 10 cm štrbinou pre acetylén a 5 cm pre oxid dusný
  • |
  • voliteľné
  • |
  • voliteľné
  • |
  • Pt/Ir kapilára s nastaviteľným prietokom
  • |
  • viac ako 0.8 Abs pre 5 ppm Cu
  • |
  • lepšia ako 0.45%RSD
  • |
  • je súčasťou dodávky
  • |
  • externý
  • |
  Skladom Detail

 • AAS SensAA

  Obj. č.: 99-0538-00
  • dvojlúčový
  • |
  • 175 - 900 nm
  • |
  • 6 HCL
  • |
  • Ebert-Fastie s 1800 vr./mm
  • |
  • 330mm
  • |
  • automaticky podľa zvoleného prvku
  • |
  • automaticky nastaviteľná od 0.1 do 2.0 nm s krokom 0.1 nm
  • |
  • automaticky nastaviteľná pre všetky šírky štrbiny
  • |
  • asymetrická 2 / 1
  • |
  • Deutériová Hyper Pulzná veľmi rýchla korekcia s mŕtvym časom iba 1 ms!
  • |
  • manuálne/voliteľne motorický výber prvku
  • |
  • ---
  • |
  • automatická s manuálnym nastavovaním
  • |
  • titánový s 10 cm štrbinou pre acetylén a 5 cm pre oxid dusný
  • |
  • manuálne
  • |
  • manuálne
  • |
  • Pt/Ir kapilára s nastaviteľným prietokom
  • |
  • viac ako 0.8 Abs pre 5 ppm Cu
  • |
  • lepšia ako 0.45%RSD
  • |
  • je súčasťou dodávky
  • |
  • zabudovaný s farebnou dotykovou obrazovkou
  • |
  Skladom Detail

 • AAS XplorAA

  Obj. č.: 99-0569-00
  • dvojlúčový
  • |
  • 175 - 900 nm
  • |
  • 6 HCL
  • |
  • Ebert-Fastie s 1800 vr./mm
  • |
  • 330mm
  • |
  • automaticky podľa zvoleného prvku
  • |
  • automaticky nastaviteľná od 0.1 do 2.0 nm s krokom 0.1 nm
  • |
  • automaticky nastaviteľná pre všetky šírky štrbiny
  • |
  • asymetrická 2 / 1
  • |
  • Deutériová Hyper Pulzná veľmi rýchla korekcia s mŕtvym časom iba 1 ms!
  • |
  • manuálne
  • |
  • voliteľné
  • |
  • automatická s manuálnym nastavovaním
  • |
  • titánový s 10 cm štrbinou pre acetylén a 5 cm pre oxid dusný
  • |
  • manuálne
  • |
  • manuálne
  • |
  • Pt/Ir kapilára s nastaviteľným prietokom
  • |
  • viac ako 0.8 Abs pre 5 ppm Cu
  • |
  • lepšia ako 0.45%RSD
  • |
  • je súčasťou dodávky
  • |
  • externý
  • |
  Skladom Detail

 • Príslušenstvo k AAS

  Obj. č.: 99-5005-00
   Skladom Detail

  • ICP-OES INTEGRA XL

    Skladom Detail

   produktov na stránku