Máte otázku?

048 / 415 4256

0905 441 876

vkolarik@intertec.sk

Potrebujete servis?

0905 402 025

dvilmon@intertec.sk

Vyžiadať
cenovú ponuku

Kategórie

PrestaShop

Odber noviniek

Analytické prístroje

Analytické prístroje
Analytické prístroje na analýzu vzoriek v chemických laboratóriach, v priemysle, potravinárstve, farmácii, zdravotníctve, v poľnohospodárstve. Spektrofotometre (spektrometer). Spektrometre merajú chemické zloženie látky, spektroskopickú analýzu (absorbcia, transmitancia a koncentrácia látky). Optické prístroje (refraktometre) na meranie index lomu, Brix (%), obsah vody, cukornatosť, objemové percentá alkoholu, slanosť roztokov a bod tuhnutia chladiacich kvapalín. Polarimetre na meranie optickej otáčavosti, váhy (hmotnosť telies), vyskozimetre na meranie vnútorného trenia kvapaliny (viskozita), vodná aktivita, Ph a vodivosť, kalorimeter (zmena energie a tepelná kapacita), stanovenie biologickej spotreby kyslíka (BSK) a dusíka (Kjeldahlova metóda).
 • Dusíkaté látky - Kjeldhal Dusíkaté látky - Kjeldhal

  <p>Stanovenie dusíkatých látok Kjeldhalovou metódou</p>

 • Extrakcia tukov Extrakcia tukov

  Stanovenie tukov extrakciou

 • Kalorimetre Kalorimetre

  IKA kalorimetre na zisťovanie energie spalného tepla a stanovenie výhrevnosti. Adiabatický...

 • Konduktometre

  Konduktometre sú určené na meranie vodivosti najrôznejších kvapalín a...

 • Mikroskopy

  Mikroskopy pre široké použitie v priemysle, školstve, zdravotníctve, poľnohospodárstve a podobne.

 • Oxi metre

  Laboratórne, prenosné a kombinované Oxi metre

 • pH metre

  Laboratórne, prenosné a kombinované pH metre

 • Polarimetre Polarimetre

  Polarimetria je vysoko efektívna technika pre analýzu opticky aktívnejj kvapaliny, ako sú...

 • Refraktometre Refraktometre

  Refraktometre značky Atago; Abbeho refraktometer, digitálné vreckové - série PAL a...

 • Spektrofotometre Spektrofotometre

  <p>Spektrofotometre svetových výrobcov ako je GBC, Jenway, Metertech a iní....

 • Stanovenie vláknina Stanovenie vláknina

  <p>Stanovenie vlákniny</p>

 • Váhy Váhy

  The OHAUS Discovery series of semi-micro and analytical

 • Viskozimetre Viskozimetre

  Digitálne a manuálne viskozimetre

 • Vodná aktivita Vodná aktivita

  Rýchle a presné stanovenie aktivity vody


produktov na stránku

produktov na stránku