Máte otázku?

048 / 415 4256

0905 441 876

vkolarik@intertec.sk

Potrebujete servis?

0905 402 025

dvilmon@intertec.sk

Vyžiadať
cenovú ponuku

Kategórie

PrestaShop

Odber noviniek

Analytické prístroje

Analytické prístroje

Analytické prístroje na analýzu vzoriek v chemických laboratóriach, v priemysle, potravinárstve, farmácii, zdravotníctve, v poľnohospodárstve. Spektrofotometre (spektrometer). Spektrometre merajú chemické zloženie látky, spektroskopickú analýzu (absorbcia, transmitancia a koncentrácia látky). Optické prístroje (refraktometre) na meranie index lomu, Brix (%), obsah vody, cukornatosť, objemové percentá alkoholu, slanosť roztokov a bod tuhnutia chladiacich kvapalín. Polarimetre na meranie optickej otáčavosti, váhy (hmotnosť telies), vyskozimetre na meranie vnútorného trenia kvapaliny (viskozita), vodná aktivita, Ph a vodivosť, kalorimeter (zmena energie a tepelná kapacita), stanovenie biologickej spotreby kyslíka (BSK) a dusíka (Kjeldahlova metóda).

 • Dusíkaté látky - Kjeldhal Dusíkaté látky - Kjeldhal

  <p>Stanovenie dusíkatých látok Kjeldhalovou metódou</p>

 • Extrakcia tukov Extrakcia tukov

  Stanovenie tukov extrakciou

 • Kalorimetre Kalorimetre

  IKA kalorimetre na zisťovanie energie spalného tepla a stanovenie výhrevnosti. Adiabatický...

 • Konduktometre

  Konduktometre sú určené na meranie vodivosti najrôznejších kvapalín a...

 • Mikroskopy

  Mikroskopy pre široké použitie v priemysle, školstve, zdravotníctve, poľnohospodárstve a podobne.

 • Oxi metre

  Laboratórne, prenosné a kombinované Oxi metre

 • pH metre

  Laboratórne, prenosné a kombinované pH metre

 • Polarimetre Polarimetre

  Polarimetria je vysoko efektívna technika pre analýzu opticky aktívnejj kvapaliny, ako sú...

 • Refraktometre Refraktometre

  Refraktometre značky Atago; Abbeho refraktometer, digitálné vreckové - série PAL a...

 • Spektrofotometre Spektrofotometre

  <p>Spektrofotometre svetových výrobcov ako je GBC, Jenway, Metertech a iní....

 • Stanovenie vláknina Stanovenie vláknina

  <p>Stanovenie vlákniny</p>

 • Váhy Váhy

  The OHAUS Discovery series of semi-micro and analytical

 • Viskozimetre Viskozimetre

  Digitálne a manuálne viskozimetre

 • Vodná aktivita Vodná aktivita

  Rýchle a presné stanovenie aktivity vody


produktov na stránku

 • IKA Kalorimeter C 5000

  Obj. č.: 8803000
  • Adiabatický
  • |
  • zabudovaný termostat
  • |
  • 15 min.
  • |
  • ÁNO
  • |
  • ÁNO
  • |
  • 22 min.
  • |
  • 10 min.
  • |
  • 0.05 %RSD (1g kys. benzoic NBS39i)
  • |
  • 0.05 %RSD (1g kys. benzoic NBS39i)
  • |
  • 0.1 %RSD (1g kys. benzoic NBS39i)
  • |
  • 25 °C
  • |
  • 0.0001 K
  • |
  • 40 000 J
  • |
  • 40 bar
  • |
  • ÁNO
  • |
  • ÁNO
  • |
  • RS232/Centronix
  • |
  • 230 V/50 Hz
  • |
  • 1300 W
  • |
  • 74 x 40 x 38 cm / 58 kg
  • |
  Skladom Detail

 • IKA Kalorimeter C 6000 global standar...

  Obj. č.: 8804300
  • Adiabatický
  • |
  • bez chladiča
  • |
  • 40 000 J
  • |
  • 12 min.
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 5
  • |
  • 6
  • |
  • 4
  • |
  • 4
  • |
  • 0.05%RSD
  • |
  • 0.15%RSD
  • |
  • 0.05%RSD
  • |
  • áno
  • |
  • 22°C
  • |
  • 30°C
  • |
  • 0.0001 K
  • |
  • 12°C
  • |
  • 27°C
  • |
  • 1.5 bar
  • |
  • tečúca voda
  • |
  • prietok
  • |
  • RC 2 basic
  • |
  • 60 l/hod.
  • |
  • 70 l/hod.
  • |
  • 60 l/hod.
  • |
  • 40 bar
  • |
  • RS 232
  • |
  • USB
  • |
  • RS 232
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • nie
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 500 x 425 x 450 mm
  • |
  • 29 kg
  • |
  • 20-30°C
  • |
  • 80%
  • |
  • IP20
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 220-240 V/100-120 V
  • |
  • 50/60 Hz
  • |
  • 1700 W
  • |
  Skladom Detail

 • IKA Kalorimeter C 6000 isoberibol Pac...

  Obj. č.: 10001048
  • izoperibolický
  • |
  • s chladičom
  • |
  • 4 merania/hod.
  • |
  • 40 000 J
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 6
  • |
  • 4
  • |
  • 0.15%RSD
  • |
  • 0.05%RSD
  • |
  • áno
  • |
  • 22°C
  • |
  • 30°C
  • |
  • 0.0001 K
  • |
  • 12°C
  • |
  • 27°C
  • |
  • 1.5 bar
  • |
  • tečúca voda
  • |
  • prietok
  • |
  • RC 2 basic
  • |
  • 60 l/hod.
  • |
  • 70 l/hod.
  • |
  • 60 l/hod.
  • |
  • 40 bar
  • |
  • RS 232
  • |
  • USB
  • |
  • RS 232
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 500 x 425 x 450 mm
  • |
  • 29 kg
  • |
  • 20-30°C
  • |
  • 80%
  • |
  • IP20
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 220-240 V/100-120 V
  • |
  • 50/60 Hz
  • |
  • 1700 W
  • |
  Skladom Detail

 • IKA Kalorimeter C 6000 isoberibol Pac...

  Obj. č.: 8804700
  • izoperibolický
  • |
  • bez chladiča
  • |
  • 4 merania/hod.
  • |
  • 40 000 J
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 6
  • |
  • 4
  • |
  • 0.15%RSD
  • |
  • 0.05%RSD
  • |
  • áno
  • |
  • 22°C
  • |
  • 30°C
  • |
  • 0.0001 K
  • |
  • 12°C
  • |
  • 27°C
  • |
  • 1.5 bar
  • |
  • tečúca voda
  • |
  • prietok
  • |
  • RC 2 basic
  • |
  • 60 l/hod.
  • |
  • 70 l/hod.
  • |
  • 60 l/hod.
  • |
  • 40 bar
  • |
  • RS 232
  • |
  • USB
  • |
  • RS 232
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 500 x 425 x 450 mm
  • |
  • 29 kg
  • |
  • 20-30°C
  • |
  • 80%
  • |
  • IP20
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • 220-240 V/100-120 V
  • |
  • 50/60 Hz
  • |
  • 1700 W
  • |
  Skladom Detail

 • Pro-Nitro M

  Obj. č.: 4002627
  • 0.2 - 200 mg
  • |
  • 99.5%
  • |
  • 35 - 40 ml/min.
  • |
  • 80 - 100 l/hod.
  • |
  • 2.5 lit./hod.
  • |
  • 6 lit.
  • |
  • 2 lit.
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  Vypredané Detail

 • Pro-Nitro S

  Obj. č.: 4002851
  • 0.2 - 200 mg
  • |
  • 99.5%
  • |
  • 35 - 40 ml/min.
  • |
  • 80 - 100 l/hod.
  • |
  • 2.5 lit./hod.
  • |
  • 6 lit.
  • |
  • 2 lit.
  • |
  • 2 lit
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  Vypredané Detail

 • Pro-Nitro A

  Obj. č.: 4002430
  • 0.2 - 200 mg
  • |
  • 99.5%
  • |
  • 35 - 40 ml/min.
  • |
  • 80 - 100 l/hod.
  • |
  • 2.5 lit./hod.
  • |
  • 6 lit.
  • |
  • 2 lit.
  • |
  • 2 lit
  • |
  • 2 lit.
  • |
  • 1.5%
  • |
  • 0.01 ml
  • |
  Vypredané Detail

 • Mineralizačný blok „Block-digest“

  Obj. č.: 4000631
  • 450°C
  • |
  • áno
  • |
  • 6/12/20 miest
  • |
  • digitálne
  • |
  • 20 programov
  • |
  • 250 ml
  • |
  • 12/24/40 miest
  • |
  • 100 ml
  • |
  • max 600 min.
  • |
  • áno
  • |
  Vypredané Detail

 • Neutralizačná jednotka na...

  Obj. č.: 4001612_S
  • Neutralizácia kyselinových výparov
  • |
  • NaOH
  • |
  • 65 dBA
  • |
  • áno
  • |
  Vypredané Detail

 • KJELTEC™ 8100

  • automatika
  • |
  • "SAFE" funkcia
  • |
  • stanovenie dusíkatých látok
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  Vypredané Detail

 • KJELTEC™ 8200

  • Stanovenie dusíkatých látok
  • |
  • automatika
  • |
  • "SAFE" funkcia
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  Vypredané Detail

 • KJELTEC™ 8400

  • Stanovenie dusíkatých látok
  • |
  • automatika
  • |
  • "SAFE" funkcia
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  Vypredané Detail

 • Mineralizačný blok-Tecator

  • 450°C
  • |
  • 8/20/40 trubíc
  • |
  • 100 ml/250 ml/400 ml
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  • digitálne
  • |
  • áno
  • |
  • áno
  • |
  Vypredané Detail

produktov na stránku